Til toppen

Vedlikehold

Vedlikehold av belegningsstein. Her finner du råd og tips vedr. vedlikehold av stein og mur. Hvordan man kan fjerne flekker, kalkutslag, alger, mose mm.

Det er veldig viktig å sørge for nok fugesand i dekket til enhver tid. Det er spesielt viktig første året at man følger med og etterfyller ved behov. Dersom det er for lite fugesand kan belegningssteinen få skader i form av kantavskalling og vann kan trenge ned i settelaget og føre til setningsskader.

Ved høytrykkspyling er det viktig å bruke et lavt vanntrykk. I tillegg må man passe på å holde strålen i en lav vinkel (max 30gr) og holde en stor avstand mellom munnstykke og stein. Dersom belegningssteinen blir spylt for hardt, blir overflaten ru og steinen mer mottagelig for smuss og urenheter.

Ugress kommer vanligvis på steder med lite slitasje. Ugressproblemet begrenses ved at man har nok fugesand i fugene til enhver tid.

Les også mer om råd og tips ved å trykke her.

Finn din lokale forhandler/utførende