Til toppen

Inviterer til lunsjmøte om NOx i Trondheim

Asak Miljøstein, i samarbeid med Bellona, inviterer til lunsjmøte om NOx i Trondheim 30. mai. 

Lunsjmøte om NOx i Trondheim

Asak Miljøstein, i samarbeid med Bellona, inviterer til et nytt lunsjmøte om tiltak mot NOx. Denne gangen står Trondheim for tur.

I flere norske byer overstiges grenseverdien hver vinter. Politikere og fagfolk er opptatt av løsninger, og vi tror vi kan bidra. 

Utbygging og fortetting i urbane strøk betyr større arealer med faste dekker. En mulighet er å benytte dekker med NOx-reduserende egenskaper.

Velkommen til en interessant samtale om et viktig tema. 

invitasjon_Trondheim