Forsiden > Råd og tips >> > Beregning og dimensjonering av støttemurer

Produktkatalog

Beregning og dimensjonering av støttemurer

Regler for når støttemurer skal byggeanmeldes kan variere fra kommune til kommune,
men vi har tatt med det viktigste her. 

Når murer skal bygges må man benytte et firma eller person med ansvarsrett. 
Dette kan være anleggsgartner, entreprenør eller en konsulent. 

Både disse og du som byggherre har ofte behov for hjelp vedrørende forslag til løsninger og beregninger av murene. Asak Miljøstein kan dessverre ikke opptre som konsulent og har ikke anledning til å være ansvarlig for utførelse.

I Asak Miljøstein sine brosjyrer for støttemurer har vi lagd veiledende dimensjoneringstabeller med gitte forutsetninger, som vil være til god hjelp ved planlegging, dimensjonering og bygging av de fleste murer inntil 4 meter høyde.

Ønsker du en teknisk vurdering av et prosjekt, vurdering av om prosjektet er gjennomførbart eller gjelder det konsulentbistand, samarbeider vi med konsulentfirmaer som er spesialister på jordarmerte støttemurkonstruksjoner.

Vi har info om konsulent som tilbyr tjenester om støttemurberegninger:

Geokons AS                                           Stokkebø Competanse AS

Myrerskogvn. 34                                       Mellomskarva 7

0495 Oslo                                                1350 Lommedalen

Kontakt:                                                   Kontakt:

Per Kristian Hoel                                       Stein H. Stokkebø

Mobil: +47 977 75 000                                Mobil: +47 901 84 211

E-post: pkh@geokons.no                          E-post: post@stokkebo-competanse.no

www.terra-tec.com                                    www.stokkebo-competanse.no

Klikk her for veiledning ved søknad om oppføring av støttemur.

Copyright 2015 - ASAK Miljøstein AS
Kontaktinformasjon: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Epost: asak@asak.no - Tlf: 64 00 60 60 - Org.nr: 980 281 310 | Logg inn
Salgs- og leveringsbetingelser