Forsiden > Råd og tips >> > Vedlikehold

Produktkatalog

Vedlikehold

Vedlikehold av belegningsstein. Her finner du råd og tips vedr. vedlikehold av stein og mur. Hvordan man kan fjerne flekker, kalkutslag, alger, mose mm.

Det er veldig viktig å sørge for nok fugesand i dekket til enhver tid. Det er spesielt viktig første året at man følger med og etterfyller ved behov. Dersom det er for lite fugesand kan belegningssteinen få skader i form av kantavskalling og vann kan trenge ned i settelaget og føre til setningsskader.

Ved høytrykkspyling er det viktig å bruke et lavt vanntrykk. I tillegg må man passe på å holde strålen i en lav vinkel (max 30gr) og holde en stor avstand mellom munnstykke og stein. Dersom belegningssteinen blir spylt for hardt, blir overflaten ru og steinen mer mottagelig for smuss og urenheter.

Ugress kommer vanligvis på steder med lite slitasje. Ugressproblemet begrenses ved at man har nok fugesand i fugene til enhver tid.

Ugress, alger og mose

Ugress, alger og mose kan oppstå dersom fugene er dårlig fylt med fugesand. Da får ugressføene spire i fred mellom steinene. Det er derfor lettere å forebygge ugress enn "helbrede". Fylte fuger van...

Les mer..

Skrevet av Ellen S | 27.04.2010 14:03

Kalkutslag

Kalkutslag kan forekomme på betong da det er naturlig kalk i cement. Vann i form av regn, kondensvann eller dugg trenger inn i betongens porer og oppløser kalken delvis. Oppløsningen går opp til betongens overflate de...

Les mer..

Skrevet av Ellen S | 27.04.2010 14:43

Rengjøring av flekker

Fra tid til annen er man uheldig å få flekker på belegningssteinsdekket. Her får du noen råd om hvordan disse kan fjernes.

Les mer..

Skrevet av Ellen S | 27.04.2010 15:05
Copyright 2015 - ASAK Miljøstein AS
Kontaktinformasjon: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Epost: asak@asak.no - Tlf: 64 00 60 60 - Org.nr: 980 281 310 | Logg inn
Salgs- og leveringsbetingelser