Forsiden > Råd og tips >> > Arbeidsbeskrivelser > Belegningsstein og heller

Belegningsstein og heller

Beskrivelse av hvordan man legger belegningsstein og heller steg for steg, og hva man trenger av utstyr for å gjøre jobben.

Oppbygging av underlaget

Følg skissene på høyre side og jevn ut grunnen før nye masser tilføres. Eventuelle dårlige masser fjernes. Bruk fiberduk dersom det er fare for at bærelagsmasse trenger ned i grunnen. Dette er ikke nødvendig på slett stein- eller fjellgrunn.

Fiberduken legges med ca. 50 cm overlapp. Er det ustabil grunn og lite plass til normal bærelagstykkelse, kan veiarmeringsnett benyttes. Dette bør gjøres i samråd med egnet faginstans. Det er mulig å spare inntil 40 % av bærelagstykkelsen ved bruk av veiarmeringsnett. Hvert lag skal komprimeres godt etter hvert som lagene bygges opp. Komprimer for hver 15-20 cm lagtykkelse. Det er meget viktig at bærelaget rettes av med +/- 2-3 cm nøyaktighet, før settesanden legges ut.

Settelaget (0-8mm knust masse eller tilsvarende) legges ut med ca. 2 cm overhøyde og komprimeres godt. Settelag som skal bli 4-5 cm etter komprimering legges altså ut i maks 6 cm tykkelse. Det anbefales å ikke bruke åpen settesand av f.eks. knust 2-4 mm (eller tilnærmet), da settelaget ikke blir fullt så hardt/stabilt som det blir ved å benytte knust 0-8 mm. Hvis 2-4 mm allikevel benyttes kreves et jevnt settelag på maksimalt 3-4 cm ferdig komprimert. Det er viktig at fugesanden ikke er grovere enn nedre kornstørrelse i settelaget.

Husk at fall til sluk og at drensrenner skal ligge minst 12 mm lavere enn ferdig belegg, da steindekket setter seg over tid. Ta også hensyn til steinens høyde i forhold til garasje, trapp og andre ting.

Detaljløsninger

Det er viktig med gode løsninger når du skal avslutte belegget mot kum, ved hjørneløsninger, langs kanter og når det skal legges inntil andre typer materialer.

guide1

Lirer eller avrettingssystem legges med ønsket fall mot avløp eller terreng. Avretting av settesandlag utføres med rettholt. Ta ca. 3m bredde i hver operasjon.

guide2

Vibrasjonsplate benyttes for komprimering av underlaget og settesandlaget. Minimum 2 overkjøringer av underlaget før du  igjen benytter rettholt og etterfyller masse. Husk at det er her grunnlaget for et langsiktig godt resultatet legges. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og stampes, når lirene fjernes.

guide3

Kontroller fall med rettholt, snor og vater eller laser. Husk å lage fall ut fra vegg. Det er også viktig med fall mot utløp i terreng, til avløpssystem eller overflatedrenering som f. eks. ACO. En effektiv avrenning opprettholdes dersom helningen er større enn 2,5%.

guide4

Du starter med å legge ut stein ved å ta ut en rett vinkel på den lengste rette linja du ønsker å legge på. Benytt snorer og vær nøyaktig med å holde vinkler og retning i fugene. Detaljer: Rulleskift legges ut mot kant som en ramme. Dette virker også stabiliserende ved at klipping av stein da blir mellom to hele steiner og ikke direkte ut mot kant.

guide5

Kontroll av retningen gjøres ved at du legger 5-6 rader i lengderetning av dekket og kontrollerer opp mot rettholt. Juster stein inntil rettholt i hele leggebredden. Kontroll av forbandt gjøres ved å benytte snor og visuell kontroll ved å sikte.

guide6

Tilpasning av stein utføres med en steinsaks. Her kan du kappe helt ned til ca. 3 cm. Mindre tilpasninger gjøres ved å benytte vinkelsliper med diamantblad. Unngå små stein i dekket. Fordel kappingen på to nærliggende steiner.

guide7

Dekket skal fuges med riktig fugesand. Du bruker fraksjon 0-1 mm. for Herregårdstein og 0-2 mm. for øvrige produkter.

guide8

Fugesand kostes ut over dekket og komprimeres deretter med vibrasjonsplate. Dette sikrer at fugene fylles godt opp og at dekket «setter» seg. NB! På Heller under 7 cm -tykkelse, benyttes ikke vibrasjonsplate.

Belegningsstein og heller på stive underlag: Les her

PDF  Last ned som PDF
Instruksjonsvideo  Se instruksjonsvideo

Arbeidsbeskrivelser:

Huskeliste ved legging av belegningsstein og heller

• Fall og drenering

• Ledning til lys og plassering av lys

• Benytt stein fra flere paller samtidig for å unngå eventuelle fargevariasjoner

• Fugeavstand – husk 2-5mm mellomrom -mellom steinene også på stein uten fugeknast
(for eksempel Herregårdstein) for å få plass til fugessand

• Fugesanden må oppbevares tørt. Det letter arbeidet at dekket er tørt før fuging

gang

lav_trafikk

middels_trafikk

Copyright 2015 - ASAK Miljøstein AS
Kontaktinformasjon: Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Epost: asak@asak.no - Tlf: 64 00 60 60 - Org.nr: 980 281 310 | Logg inn
Salgs- og leveringsbetingelser