Til toppen

Asak Gangbaneheller

Montering og arbeidsbeskrivelse av gangbaneheller

Asak Gangbaneheller

Underbygging, fundamentering

For å sikre gangbanehellene mot brekkasje, anbefaler vi dimensjonering som for veier og plasser beregnet for biltrafikk. Dette gjøres for å ivareta belastninger fra sporadisk trafikk, snøryddemaskiner osv. Vi anbefaler dimensjoneringen som «Park, plass, tung trafikk» for «Vegoverbygning med belegningsstein» i henhold til Håndbok 018, Statens Vegvesen.

Legging

Hellene legges på settesandlaget. Settesanden skal være komprimert og ferdig avrettet før legging. Husk fugebredde på 3-5 mm. Det vil si at hellene ikke skal ligge inntil hverandre og at avstandsknastene ikke skal butte i hellene ved siden av. Bruk av «tolke-verktøy» er å anbefale. Belegning som ikke støter mot vegger eller lignende, må avsluttes mot en stødig konstruksjon som for eksempel kantstein eller annen avslutning som låser belegget. Gangbanehellenes vekt tilsier bruk av egnet løfteutstyr. Vi anbefaler vakuumløfter eller løfteklype tilpasset formålet. Det finnes egnet utstyr både for kjøp og leie.

NB! Dersom et leggemønster innebærer at knastene butter mot hverandre, skal det benyttes 5 mm fuge. Her blir det plass til fugesand og det sikres mot kontakt mellom hellene. Våre fugekryss kan her med fordel benyttes.

Fuger og etterbehandling

Fugene fylles med fugesand umiddelbart og kontinuerlig, ettersom arbeidet skrider fram. Dette gjøres for at overflaten skal kunne belastes av arbeidsmaskiner mens arbeidet pågår. For fugebredde mellom 3 og 5 mm, benyttes knust materiale 0,5-4 mm. Det henvises til temahefte «Belegningsstein og heller av betong – en veiledning» utgitt av NKF. Når dekket er ferdig lagt, fordeles fugesanden på dekket og det komprimeres med platevibrator. Prosessen gjentas inntil fugene er mettet. Åpne eller dårlig fylte fuger, gir et ustabilt belegg. Ujevnheter vil i noen grad kunne utbedres i denne operasjonen. Men jo lengre en venter med vibreringen, desto vanskeligere blir det å utjevne hellebelegget. Komprimeringen utføres både i lengde- og tverretningen og utføres med platevibrator med frekvens 25-30 Hz eller tilsvarende. Maks. vekt på platevibrator er 80 kg.

NB! Det skal være kunststoffplate under platevibratoren, slik at hellene ikke får slitasjemerker.

Maksimum høydeforskjell mellom to heller skal være 1 mm.

gang1

Prinsipp for fundamentering av gangbaneheller av betong. Ref. Håndbok 018 fra Statens Vegvesen.

gang2

Belastningene på en helle overføres både til hellene omkring og direkte til avrettingslaget dersom fugen er utført og vedlikeholdt på riktig måte.

gang3

Heller som ligger «knas», kan ikke bevege seg vertikalt uten at noen av kantene rir på hverandre og knuses – derfor minimum 3 mm fuge avstand.

gang4

Fuger skal fylles helt opp med riktig type fugesand for å unngå at for mye regnvann bløter opp bærelaget og reduserer bæreevnen.

Referanser

1. NS-EN 1339 Betongheller, krav og -prøvingsmetoder

2. Statens vegvesen, Normaler – 018 Vegbygging

3.Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF Belegningsstein og heller av betong – en veiledning

4.Dansk Beton Industriforening -Håndboken «Beton-belæg-ninger»

5.Svensk Markbetong og Svenska -Kommunforbundet «Beleggning med plattor og marksten av betong»

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.