Til toppen

Mini Exclusive - hjørne

Monteringsanvisning for utvendig og innvendig hjørne til Mini Exclusive støttemur

Mini Exclusive - hjørne

Montering

Ved montering av Mini Exclusive støttemur med hjørneløsning vil det alltid være en fordel å begynne monteringen med hjørnet.

Start med hele hjørneblokker i første skift. Blokkene legges på avrettet såle, for eksempel Asak sålebjelke.

Hjørneblokkene er noen mm lavere enn de øvrige blokkene. Hjørneblokkene må justeres til riktig høyde med vedlagte svillepapp, som kappes i strimler på ca. 20x6 cm. Tilpass høyden med svillepapp lagt i remser på tvers av blokkene, slik at toppen på hjørneblokken er i vater og i flukt med toppen på blokken ved siden av.

Hjørneblokkene låses så sammen med plastkilen som medfølger.

Skjermbilde 2016-07-11 kl. 16.46.27

Legg neste skift med helblokker før hjørnet. I samme skift tilpasses i lengden, hjørnet justeres i høyden og låses (se mer informasjon under).

Verktøy
Du trenger: Vater, målebånd, vinkel, f.eks 9" vinkelkutter med diamantblad eller tilsvarende og tilpasset verneutstyr.

Generelt om kapping av hjørneblokkene

Fra og med skift 2 må hjørneblokkene kappes til i riktig lengde. Se skisser under.

Måling foretas på toppflaten av steinen.  

For kapping benyttes vinkelkutter med diamantblad eller tilsvarende. Vask bort støv/slam etter kapping før montering.

1: Utvendig hjørne

For å få korrekt lengde på hjørneblokkene må man måle avstanden fra nærmeste helblokk frem til spissen på hjørneblokken (toppflate) i skiftet under:

Start med å legge to helblokker slik at disse blir sentrert over første helblokk på 1. skift (A). Dette bestemmer lengden på hjørneblokken i andre skift (B).

2: Innvendig hjørne

På skift 2 starter man å legge to helblokker slik at disse blir sentrert over første helblokk på 1. skift (A). Dette bestemmer lengden på hjørneblokka i andre skift (B). Legg deretter til ytterligere 3 cm (C) for å få riktig helling på muren bakover i terrenget.

Målene i skissen er ca. mål og når det gjelder skisse 2 (innvendig hjørne) så er denne målsatt uten de ovennevte 3 cm ekstra, de må derfor plusses på.

Skjermbilde 2016-07-11 kl. 15.35.08

Hvordan montere toppstein
4 steiner må tilpasses og kappes som anvist her:

Måltegning mini toppstein hjørne

Mini hjørne med toppstein.1

 

armering

Montering av jordarmeringsnett

- Nettet kappes i angitt lengde som vist i tabellen. Lengden på nettet måles fra bakkant av muren.

- Jordarmeringsnett festes til blokkene som vist i tegning, ved å legge nettet i sporet i bakkant på blokkene. Når neste blokkskift monteres, låses nettet.

- Start med å legge nett mellom første og andre skift. Deretter legges nett i de skift som tabellen i forhold til høyde og belastning angir.

- Tilbakefylling. Se under «Forutsetninger».

- I ut- og innvendige hjørner legges nettet som vist på tegningen til høyre.

Verktøy
Til kapping av mur benyttes vinkelkutter med diamantblad. For øvrig er det viktig å bruke rettesnor, vater og rettholt. Til komprimering av bakfyllingen benyttes lett platevibrator (80-100 kg). Monteringsanvisning følger også med varene ut på byggeplass.

NB! Den utførende har selv ansvar for murens stabilitet og konstruksjon.

 

Vær nøye med følgende

  • Start monteringen av muren ut i fra hjørnet om mulig
  • Hjørneblokkene må settes i vater i begge -retninger – nøyaktighet er viktig
  • Hvert enkelt skift fullføres i murens lengde innen man fortsetter i høyden
  • Mål nøyaktige før kapping av hjørneblokken
Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.