Til toppen

Trapp

Monteringsanvisning og arbeidsbeskrivelse for trapper.

Trapp

Forberedelser

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha. Merk ut hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materialer som vil gå med ut i fra lengde og helling.

Frostsikring er viktig, så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele. Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon som frostsikring. Ut i fra høyde-nivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinn-dybden mellom 30-50 cm. Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene. Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.

En god trappetrinn regel = 2 x opptrinn + 1 x inntrinn = 63-65 cm

 

Arbeidsbeskrivelse trapp

trapp1

1. Grav ut stein og teleutsatt jord til frostfri dybde, eller ta ut 40 cm dybde og legg markisolasjon.

2. Fyll opp med stein. Sørg for god drenering fra laveste punkt, så det ikke samler seg vann i gropen.

3. Legg et jevnt lag med grov grus over (eks 0-60 mm knust masse). Komprimer grusen med platevibrator eller -stamping.

4. Benytt jordfuktig betong under og bak opptrinnet. Legg det første opptrinnet, og kontroller at dette ligger i vater. Som opptrinn kan det benyttes Herregård murblokk, -granittkantstein eller ministøttemur.

5. Start nedenfra og arbeid deg oppover. Legg inntrinnene i knust masse, (2-4 eller 4-8 mm) 5 cm tykkelse, parallelt med kanten på opptrinnet.

6. Om ønskelig kan inntrinnet legges i jordfuktig betong direkte på grusen. Juster trinnene ned i betongen med gummi-hammer og kontroller med vater.

7. For stabilitetens skyld bør ikke -opptrinn og inntrinn ligge rett over hverandre.

8. Kontroller med vater at du beholder -hellingen fremover for best mulig vann-avrenning.

9. Sett opptrinnet langs bakkanten av inn-trinnet, med -jordfuktig betong under og bak. Kontroller hele tiden med vater.

10. Fyll opp med mer jordfuktig betong på -innsiden av opp-trinnet og for å få støtte til legging av neste trinn.

 

Arbeidsbeskrivelse trappeelement

trapp2

Trappeelementene egner seg til bygging av tørrtrapp. Tørrtrappen -beveger seg litt gjennom vinteren med tining og frysing.

Det er viktig at en tørrtrapp legges på et godt komprimert fundament av drenerende masser.

1. Grav ut stein og jord i riktig bredde, lengde og dybde. Beregn ca 20-40 cm bredere fundament enn selve bredden på trappen.

2. Legg fiberduk på hele arealet for å skille massene

3. Drensrør legges i bunnen av trappen

4. Drenerende masse legges ut og komprimeres.

5. Legg deretter et lag med finere drenerende pukk som skal være underbyggingen for trinnene, ca 10-15 cm tykkelse.

6. Begynn nederst med første trappeelement. Trinnet legges med et lite fall utover, 1cm. pr. trinn.

7. Neste trappeelement legges med 2-4 cm. overlapp på det første trinnet. Pass på at settelaget med drenerende pukk støtter godt oppunder.

Slik legges trinnene lag på lag til man når toppen, som skal være i høyde med topp terreng. Husk riktig fall på alle trinn.

Instruksjonsvideo  Se instruksjonsvideo
Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.