Til toppen

Hjelp til utforming av uterommet

Mange ønsker hjelp til utformingen av hage og tomt. Det er nemlig ikke så lett å se for seg hvilke muligheter som finnes. Da er det godt å vite at man kan få profesjonell hjelp! 

Hjelp til utforming av uterommet

En landskapsarkitekt har kompetanse og kan bistå deg i planleggingen slik at du kan føle trygghet for at det du gjør er i henhold til gjeldende regelverk og at du får det uterommet du drømmer om. 

Våre samarbreidsparntere i TRIFOLIA AS forteller her hva de kan tilby og hvordan prosessen forløper fra A-Å: 

HVEM ER VI

Trifolia eies og drives av Øystein Finsrud og Martin Muri, som begge er landskapsarkitekter med mer enn ti års erfaring med å planlegge privateiendommer, og 5-årig utdannelse fra UMB.  Hvert år tegner vi ca 100 hager, varierende fra mindre gårdsplassprosjekter og hager til borettslag, barnehager, bakgårder og næringseiendommer. Vi følger ofte prosjektene helt fra første befaring , via tegninger, beskrivelser, byggesøknad og dialog med entreprenør, helt til oppfølging i byggefasen. Omfanget er det du som bestemmer! 

Trifolia ble stiftet i 2002, og er i dag tre ansatte, deriblant én arkitekt, så om huset ditt skal bygges om kan vi bistå med det også! 

Martin

Øystein

Trifolia_terrasse-design-landskapsarkitekter-150x150

PROSESSEN

Den første samtalen vi har med våre kunder er viktig. Her skal det skapes tillit, og vi skal vise hvem vi er og hva vi kan gjøre for dere. Man tar gjerne en gjennomgang av utfordringene/mulighetene med eiendommen per telefon og diskuterer løst hva som kan gjøres for å innfri de ønsker man har.

For å kunne gå mer i detalj for hvordan prosjektet skal løses setter man opp en tid for befaring.  

Befaring

Ved befaring kommer du som kunde med dine ideer og visjoner, og vi kommer med våre tilbakemeldinger og innspill på hvordan dette kan løses. Noen ganger har kundene sterke preferanser for løsninger og utrykk, andre ganger ønskes det at eiendommen løses i sin helhet av landskapsarkitekten uten videre medvirkning fra tiltakshaver. 

Det er viktig og tidlig komme frem til den ønskede arealdisponeringen: Hva skal eiendommen inneholde, hvilke behov har man? Man ser også på faktorer som lys, skygge, vind, visuell skjerming mot naboer, vei og skjerming mot støy. Vi prøver altså å skape enighet om de store linjene for prosjektet på befaringen, som vi kan videreutvikle når eiendommen blir prosjektert. Dette er med på å lage rimeligere prosesser og sjansen for at prosjektet blir som ønsket for tiltakshaver er størst mulig. 

Avslutningsvis diskuteres de juridiske aspektene ved prosjektet; er noe søknadspliktig og hva innebærer dette. Her må man for eksempel forholde seg til reguleringsbestemmelser, plan og bygningsloven, veglov, forskrifter, veiledere, praksis og det som måtte berøre tiltaket. Det er også viktig å diskutere deres budsjett. Dette er en viktig føring for materialvalg og løsninger Det er viktig å poengtere at budsjettet er veiledende, dette gjør at vi kan tilnærme oss et prosjekt som ligger i riktig del av skalaen og gir mer forutsigbarhet for dere som kunder. 

Gjennomføring

Når tegninger foreligger og disse er godt forklart og gjennomgått, hjelper vi dere gjerne videre for å få realisert prosjektet. Vi henter inn 2-3 utførende og de gir en pris på bakgrunn av de tegninger som foreligger. Det kan også lages anbudsdokumenter eller kravspesifikasjoner. Tiltakshaver bestemmer selv hvor tett vi skal følge opp bygge arbeidet, stort sett er tegninger av en slik kvalitet at oppfølging blir minimal. Vi gjennomfører en sluttbefaring for å kontrollere resultatet, her stiller tiltakshaver og utførende sammen med oss. Vi er deres "beskytter" og vil til en hver tid sørge for at alt blir som det skal!

forside-banner_trifolia

Priser

Det er vanskelig å fastslå nøyaktige priser for Norge er et langstrakt land og det er mange parametre, men for å gi et estimat på hva det koster å benytte seg av Trifolia i planleggingen har vi utarbeidet denne oversikten:

Befaring i Oslo: kr. 2500+mva

Timepris: 790+mva

Befaringer på Østlandet forøvrig: 2500+mva + reisetid (timepris).

Befaringer forøvrig avtales ved kontakt, vi prosjekterer over hele Norge. For andre byer forsøker vi å ta oppsamlingsturer slik at pris pr. befaring reduseres. 

Et gjennomsnitt av våre prosjekter ligger på mellom 15.000-30.000 kr.

Man kan også ta idétimer, da er prisen 2500+mva og 790+mva for påfølgende timer, en befaring er beregnet til 3 timer inkl. reisetid og oppstart. Vi får svært mange gode tilbakemeldinger på disse befaringene og mye kan bli løst gjennom en slik idétime. Vi vil allikevel anbefale et prosjekt for at dere skal få mer forutsigbarhet og ikke minst sitte med et juridisk dokument overfor utførende. Dette gir dere mer kontroll og mindre problemer i gjennomføringen. 

For mer informasjon se våre nettsider: www.trifolia.no

logo-trifolia1