Til toppen

Utnytt de små "lommene"!

Rekkehus er kjennetegnet med at man har en halvoffentlig inngangssone og en mer privat bakhage, samt at bredden på boenheten er sammenfallende med utearealene. Dette fordrer at vi må tenke arealeffektivt med en kombinasjon av formål. 

Utnytt de små

Inngangssonen skal være tiltalende og imøtekommende, den skal romme biloppstillingsplass, gjerne en utebod, plass for oppstilling av sykler ol. Det er derfor hensiktsmessig å tenke faste dekker uten innslag av gressplen. Kjørearealet kan steinlegges og tenk gjerne rekker med stein i 90 grader leggeretning for å ramme inn arealene. Diagonal leggeretning på selve arealet for parkering, samt bruk av heller og treverk på oppholdsareal ved for eksempel en frokostplass bidrar til et estetisk godt uttrykk.

Bygg gjerne faste sittebenker i stein, som kan kombineres med løse sitteputer. Myk opp med grønne innslag, helst i permanente kasser for stauder eller busker, og så kan sommerblomstene være innslag i løse potter. I stedet for grønn hekk mot naboen, anbefales en tett skjerm for eksempel ved bruk av MODUL. Det gir en helhetlig og stram løsning ved at materialvalget begrenses, samtidig som punktbelysning skaper et varmt inntrykk. 

Skrevet av @Novilla Arkitektur