Til toppen

Installering av in-lite utebelysning

Det beste med in-lite er kvaliteten, designet og det faktum at du enkelt kan gjøre installeringen selv. Her følger en beskrivelse av hvordan man installerer in-lite utelys steg for steg. 

Dersom du skal ha lamper innfelt i stein eller mur så bestiller du stein ferdig boret med hull fra Asak Miljøstein. 

Installering av in-lite utelys

TRINN 1 - TRANSFORMATOR

TIPS 1 Transformatoren du velger må ha tilstrekkelig effekt. Det betyr at den samlede effekten (watt) til alle armaturene i lysplanen din må ikke være høyere enn 90% av transformatorens effekt. En 56watt transformator kan derfor belastes med armaturer på maksimalt 50 watt.

TIPS 2 Monter transformatoren til en vegg ca. 50 cm over bakken. Transformatoren er egnet til utendørs bruk, men den må ikke monteres i nærheten av et vanningsanlegg og skal alltid monteres vertikalt.

TRINN 2 - KABEL

TIPS 3 Lyssensoren må ikke monteres på et sted hvor den blir påvirket av kunstig lys, f.eks. gatelys.

TIPS 4 Kabelen skal alltid kobles til transformatoren ved hjelp av de medleverte kabelskoene. Dårlig tilkoblede kabler leder strømmen dårlig og kan forårsake varmeutvikling. Det kan føre til alvorlig skade på transformatoren.

TIPS 5 Ta alltid hensyn til den anbefalte maksimale kabellengden mellom transformatoren og enden av kabelen. Med 14/2 kabelen er lengden 40 meter lineært. For å gjøre det enklere å legge kabelen langs armaturene, er det mulig å dele den med kabelskjøtere (CC-2). Da gjelder de samme maksimale kabellengdene (regnet fra transformatoren til kabelenden).

TIPS 6 Ved å bruke kabelhetter får man en fin avslutning på kabelen. Disse leveres standard sammen med hver transformator.

brochure-2017_39

TRINN 3 - EASY-LOCK

TIPS 7 Ved tilkobling av Easy-lock må det riktige kabelsporet klemmes fast oppå hovedkabelen. Skru hetten rett på Easy-Lock. Easy-Lock bør alltid monteres slik at det blir enkelt å nå den på et senere tidspunkt.

TIPS 8 Easy-Lock bør alltid monteres slik at det blir enkelt å nå den på et senere tidspunkt. Hvis du skal montere bakkespotter med en diameter på 60 mm, må du ta hensyn til at Easy-Lock skal legges rett under borehullet. Ved bruk av 22 mm bakkespotter er det ikke mulig å føre Easy-Lock gjennom borehullet, og da bør du bruke skjøtekabler. Du kobler Easy-Lock til en hovedkabel som er lett tilgjengelig. Da oppstår det ikke uforutsette problemer senere.

brochure-2017_43

TRINN 4 - MINIKONTAKT

TIPS 9 Hvis du skal montere en armatur lengre fra hovedkabelen eller skal montere en vegglamper høyere, kan du bruke en skjøtekabel (CBL-EXT CORD 1M - 3M). Den plasseres mellom minikontakten til armaturen og minikontakten til Easy-Lock.

brochure-2017_42

TRINN 5 - LAMPER

TIPS 10 Noen lamper skal installeres på en spesifikk måte. Les derfor alltid bruksanvisningen før du begynner med installasjonen.

Skjermbilde 2019-06-05 kl. 10.34.27

TIPS 11 Lampene kan felles inn i treverk, stein og mur. For boring av hull til integrert belysning i belegningsstein og mur, kan du kontakte en av våre forhandlere. Asak Miljøstein leverer stein ferdig med riktig hulldiameter. Du kan også bruke vår spesielle BOX 100 som gjør det mulig å montere flere av våre bakkespotter i dekket uten å måtte bore hull.

TIPS 12 Test belysningen over jorden før du monterer den.

NB! Monter komponentene i in-lite systemet slik at det alltid er mulig å skifte deler. Dette gjelder for lamper, transformatorer, Easy-Lock, kabelskjøter (CC-2) og minikontakter. Legg kabelen mest mulig langs kanten på belegningssteinsdekket eller blomsterbedene, slik at det går an å komme til senere.