Til toppen

Slik installerer du in-lite

Slik installerer du in-lite

TRINN 1: INSTALLERE TRANSFORMATOREN

Transformatoren sørger for at belysningen får strøm og den må ha tilstrekkelig effekt. Dette er enkelt å regne ut ved å addere effekten (watt) for alle armaturene i lysplanen din. For å oppnå maksimalt lysutbytte skal du belaste transformatoren med minimalt 30% og maksimalt 90 % av den totale kapasiteten. En transformator på 56 watt skal derfor belastes med armaturer på til sammen mellom 15 og 50 watt.

Fest transformatoren til en mur, vegg eller stolpe. Ikke plasser den i nærheten av et vanningsanlegg eller i et bed. Kabelen skal alltid tilkobles til transformatoren ved hjelp av kabelsko (leveres standard til alle transformatorer). Gjør man ikke det, kan transformatoren bli for varm og det kan oppstå skade.

Transformatoren innstilles helst på ønsket antall brukstimer (med timeren) i kombinasjon med den lysfølsomme sensoren. Etter solnedgang er belysningen kun på i de timene man har innstilt; dette sparer energi. Lyssensoren må ikke monteres på et sted hvor den blir påvirket av kunstlys, slik som billys, gatelys eller hagelys. 

 

TRINN 2: LEGGING AV KABEL

Lavspenningskabelen sørger for strømforsyningen slik at armaturene lyser. Det er enkelt å legge in-lite kabelen: Kabelen rulles ut i hagen fra transformatoren. Det er 2 typer kabel. Forskjellen er avstanden den kan brukes til.

Lag alltid en kabelplan/lysplan før du begynner med installasjonen.

Deretter finnes det to alternativer:

Du fører kabelen direkte fra transformatoren og langs armaturene (lineær kabelplan) eller du lager avgreninger ved hjelp av kabelskjøtere CC-2 (splittet kabelplan). Hold deg alltid til de maksimale lineære kabellengdene. Med 14/2 kabelen er lengden 40 meter lineært og med den tykkere 10/2 kabelen 80 meter.

En kabelskjøter kan belastes med maksimalt 50 watt. Pass på at den riflete og glatte siden av begge kablene vender samme vei. Ikke fjern isolasjon fra kabelen.

tips2

 

TRINN 3: TILKOBLING AV BELYSNING

in-lite belysningen kobles til lavspenningskabelen ved hjelp av in-lite Easy-Lock og minikontakt.

Når du tilkobler våre armaturer må du alltid følge instruksjonene i bruksanvisningen. Test alltid in-lite belysningen før du tar den i bruk.

Sørg for at det blir lett å komme til Easy-Lock hvis det skulle bli nødvendig senere. Ved integrering av in-lite belysning legges Easy-Lock helst i et sandlag rett under hullet.

Sørg for tilstrekkelig lengde på armaturens kabel. Det finnes spesielle skjøtekabler på 1 og 3 meter. Disse kan lett monteres mellom armaturens minikontakt og minikontakten til Easy-Lock.

 

MONTERING - video
Installering av in-lite system er enkelt og fleksibelt. Det kreves ingen teknisk ekspertise. Se vår monteringsfilm TRYKK HER.

 

Les også: 5 trinn til riktig lys  //  in-lite systemet  //  Produktutvalget