Til toppen

Grønne verdier

Asak Miljøstein skal bidra til et bedre miljø, med fokus på bærekraft. Norsk, lokal produksjon, produktinnovasjon som bidrar til å løse miljøutfordringer, i tillegg til vektlegging av produkter for gjenbruk og resirkulering, skal alltid etterstrebes for å utvikle miljøriktige uterom.

FN_bærekraftsmål_banner-web

Bærekraftige uterom

Vi har utviklet innovative og bærekraftige løsninger for å bidra til en bedre fremtid og et sunnere uterom der folk bor og ferdes. Asak Miljøstein skal være den ledende produsenten av utemiljøprodukter i betong i Norge, med et ønske om å bidra positivt til nasjonale og internasjonale mål. FNs bærekraftsmål består av en rekke delmål hvor vi kan bidra positivt.

Kortreiste kvalitetsprodukter

Vår produktgruppe er fraktsensitiv pga høy vekt og derfor er nærhet til markedet svært viktig. Med fem fabrikker fordelt over hele landet har vi en unik nærhet til markedet uavhengig av hvor i landet man befinner seg. Bruk av lokalt tilslag i produksjon betyr mindre transport og dermed mindre CO2.   

Sertifisert ihht. NS-EN ISO 14001:2015

Samtlige av Asak Miljøstein sine fabrikker har besluttet en miljøpolicy og har per 30.03.2022 etablert og følger et ledelsessystem for miljø i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001:2015.

EPD

Vi har utviklet EPD på våre produkter. Den ligger tilgjengelig på vår nettside, evt. kan den lastes ned fra EPD-Norge sine nettsider. En EPD gjør det mulig beregne CO2 avtrykket på leveransen helt frem til byggeplass. 

Grønne løsninger 

Vi har utviklet løsninger for faste dekker som blir viktige i fremtidens uterom - dekker som håndterer overvann og renser luften.

Grønne_fotavtrykk.web

FORSKNING OG UTVIKLING 

Betong og opptak av CO2 - utvidelse av EPD

I et nytt forskningsprosjekt er et av målene å måle CO2–opptaket i belegningsstein. Dette gjøres med nyutviklet måleteknologi hos SINTEF Community der CO2-opptaket måles direkte i laboratoriet.

Prosjektet har pågått i to år og resultatene skal innarbeides i en miljødeklarasjon (EPD). Sammen med Norcus skal prosjektet utarbeide en ny EPD for belegningsstein. Denne skal omfatte bruks- og gjenbruksfasen, og da er det naturlig å inkludere CO-bindingen, som skjer gjennom den naturlige aldringsprosessen kalt karbonatisering.

Prosjektet skal munne ut i en EPD som inkluderer CO2-bindingen.

Forskning på permeable dekker (overvannshåndtering)

I samarbeid med bl.a. SINTEF og NTNU har Asak Miljøstein etablert et testfelt for permeable dekker på Sveberg utenfor Trondheim. Dette er et forskningsprosjekt som skal teste, måle og dokumentere effekten av et permeabelt dekke over tid i Norge, med varierende temperaturer, nedbørsmengder, snø osv. 

Sement og karbonfangst

Sement fra Norcem er en viktig bestanddel i våre produkter, men produksjon av sement bidrar til store CO2 utslipp, så derfor er det svært viktig for oss og miljøet at Stortinget beslutter realisering av prosjektet som vil sikre karbonfangst:

"Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter, sett over et livsløpsperspektiv, innen 2030. For å oppnå visjonen må vi også klare å fange CO2 fra sementproduksjonen. 
Norge og Norcem viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har samarbeidet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og  konseptstudier til arbeidet med fullskala håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien. Norcem Brevik er ett av to mulige norske anlegg som kun er noen Stortingsvedtak unna realisering, og vi håper at Stortingets beslutning skal gjøre NORCEM Brevik til verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst." (Norcem.no)

Finn din lokale forhandler/utførende

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.