Til toppen

Permeable dekker

Normalt vil regnvann flyte på overflaten av dekket, til grøfter hvor det samles opp og føres inn i rørledninger. Et permeabelt dekke er et drenerende dekke som lar vannet passere gjennom fugene i belegningssteinen og ned i det permeable underlaget hvor det fordrøyes før det infiltreres til grunn på naturlig vis. 

Permeable dekker

Naturbasert overvannshåndtering

Permeable dekker er en del av den blågrønne verktøykassen sammen med grønne tak, regnbed osv. Det som skiller denne løsningen fra konvensjonelle dekker er at vannet overvannet slippes ned i oppbygningen under steinen slik at man forhindrer avrenning på overflaten, derfor skal hele konstruksjonen (bærelag, settelag, fugemasse etc) være uten finstoffer. Det er svært viktig at oppbygningen gjøres riktig og det er derfor utarbeidet en egen veileder som er tilpasset norske forhold. 

  

Permeabelt Sortiment:

Sortimentet består av permeabel stein tilpasset ulike behov og belastningsklasser. Det er ofte på de store logistikk- og parkeringsområdene det velges permeable dekker:

ASAK Drenstein er best egnet som fast dekke på parkeringsanlegg, torg og plasser. Permac Lock Dren er beregnet på industriområder med stor belastning. Ved bruk av permeable dekker vil en kunne spare kostnader til overvannsanlegg, samt redusere flomtopper og forurensning fra trafikkerte flater. I tillegg vil det være enklere å etablere arealer med lite fall – uten risiko for at det oppstår vanndammer på dekket ved regnvær.

For private områder og steder der folk bor og ferdes har vi utviklet ARENA Dren som kan kombineres med vanlig ARENA dersom det er ønskelig med tette/åpne soner i dekket. Bruk gjerne farger for å lage innbydende uterom. 

Nye Asak FLYT er et nytt permeabelt konsept beregnet for by og boligområder. FLYT er utviklet i samarbeid med Snøhetta og består tre steiner med ulik grad av permeabilitet som kan brukes hver for seg, eller i kombinasjon. 

Norske forhold

Det har vært en betydelig økning i forsikringsselskapenes utbetalinger for flomskader på bygninger og anlegg de siste årene. En viktig årsak til dette er at avløpssystemet ikke har hatt kapasitet til å håndtere den økende overvannsmengden. Grunnen er fortetting i eksisterende by-områder og endringer i klimaet. Klimaendringen har de fleste steder i landet vårt betydd mer nedbør - med større intensitet. 

Artikkel om dekker som tåler tung belastning og samtidig håndterer overvannet

Filmen under illustrerer effekten av et drenerende dekke vs et tradisjonelt belegningssteinsdekke.

Prosjektgruppen Norsk belegningsstein i byggutengrenser.no har utviklet en kort veiledning som heter 
"Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein" som kan lastes ned i to versjoner.

Kort versjon: Last ned       

Full versjon: Last ned (En større og mer omfattende veiledning som også inneholder mye annet nyttig faktastoff om belegningsstein og heller.)

Last ned: Produktark 

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.