Til toppen

Permeable dekker

Normalt vil regnvann flyte på overflaten av dekket, til grøfter hvor det samles opp og føres inn i rørledninger. Permeable dekker med ASAK Drenstein og Permac Lock Dren lar vannet renne gjennom overflaten (mellom hver stein) og ned i det permeable underlaget.

Permeable dekker

ASAK Drenstein er best egnet som fast dekke på parkeringsanlegg, torg og plasser. Permac Lock Dren er beregnet på industriområder med stor belastning. Ved bruk av permeable dekker vil en kunne spare kostnader til overvannsanlegg, samt redusere flomtopper og forurensning fra trafikkerte flater. I tillegg vil det være enklere å etablere arealer med lite fall – uten risiko for at det oppstår vanndammer på dekket ved regnvær.

Konseptet med permeable dekker 

Konseptet med permeable dekker av belegningsstein skiller seg fra konvensjonelle dekker på minst én viktig måte. Det som gjelder konvensjonelle dekker, er at vannet i størst mulig grad hindres fra å komme inn i dekkets fundament, mens hensikten med permeable belegningsstein er at vannet skal trenge inn i underlaget til dekket. Der beholdes det i en viss periode, og etterpå skal det forlate overbygningen ved infiltrasjon inn i grunnen eller ved hjelp av drenering fortrinnsvis inn i grøfter eller et regnvannsavløp. 

For å oppnå en kombinasjon av bæreevne og vannlagringskapasitet i dekket, anvendes en spesiell utforming hvor begge parametre er fordelt mellom underlaget og forsterkningslaget.

Funksjonsprinsippet for vanngjennomtrengelig belegningsstein er som følger:

Selve belegningssteinen lar vannet passere gjennom overflaten og forhindrer overflateavrenning. Vannet lagres på bunnen av overbygningen, fortrinnsvis i forsterkningslaget. Dette gjøres for å opprettholde konstruksjonens bæreevne ettersom pumpeeffekten som kunne forekomme på overflaten hvor det finnes både vann og trafikk, unngås mest mulig.

De beste egnede steder for å anlegge permeable dekker er handlesentre, kommersielle områder, parkeringsplasser, gangstier, åpne plasser osv., hvor store arealer har begrenset eller lettere trafikk. 

Norske forhold

Det har vært en betydelig økning i forsikringsselskapenes utbetalinger for flomskader på bygninger og anlegg de siste årene. En viktig årsak til dette er at avløpssystemet ikke har hatt kapasitet til å håndtere den økende overvannsmengden. Grunnen er fortetting i eksisterende by-områder og endringer i klimaet. Klimaendringen har de fleste steder i landet vårt betydd mer nedbør - med større intensitet. 

Filmen under illustrerer effekten av et drenerende dekke vs et tradisjonelt belegningssteinsdekke.

Prosjektgruppen Norsk belegningsstein i byggutengrenser.no har utviklet en kort veiledning som heter 
"Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein" som kan lastes ned i to versjoner.
Kort versjon: Last ned       Full versjon: Last ned (En større og mer omfattende veiledning som også inneholder mye annet nyttig faktastoff om belegningsstein og heller.)

Last ned: Produktark I Brosjyre ASAK_Permeable-dekker

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.