Til toppen

Svinesund Transportsenter - permeable dekker

Et stort servicesenter for trailere er i ferd med å bygges ved Svinesund og det er valgt permeable dekker. Området skal bli et sted for trailere, busser og andre store maskiner.

Svinesund Transportsenter - permeable dekker

Totalt skal det legges 23000m2 med permeable dekker ved senteret. Overvannshåndteringen vil da foregå gjennom steindekket og direkte i grunnen. I sprengsteinsfyllingen underer det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann. Prosjektet utføres av Lintho Steinmiljø på oppdrag av Leif Grimsrud AS. Steinen som er valgt er Permac Lock Dren fra Asak Miljøstein

bilde 1
Bilde 2