Til toppen

Skytterdalen, Sandvika

Skytterdalen, Sandvika

Ankomstvei til boligfelt, jorarmert mur. Veien belastes til tider av tungtrafikk. Muren er omtrent 60 meter lang og 5,5 meter høy. Høye jordarmerte murer gir økonomiske besparelser. 

Prosjektbeskrivelse

Tradisjonelt har det vært plasstøpte murer i prosjekter av denne størrelse, men aktørene i slike prosjekter med konsulentene i spissen har funnet blokkmurer meget konkurransedyktige. I prosjektet ”Skytterdalen”, viser det seg at Asak Ministøttemur gir store økonomiske besparelser, kort byggetid, begrenset behov for utstyr og maskiner, samt stor fleksibilitet med tanke på terrengtilpasning.

Statkraft Grøner AS utarbeidet tegninger og teknisk beskrivelse, kontrollerte grunnforholdene og valgte å beskrive jordarmert blokkmur som alternativ til plasstøpt mur.
Anbudene viste store forskjeller og plasstøpt mur ville øke kostnadene med omtrent 70 % i forhold til Ministøttemur. Det ble brukt ca. 230 arbeidstimer fordelt på 3 personer for bygging av hele muren inkl. jordarmeringsmontering, montering av rekkverkfundamenter og tilbakefylling.

Sandvika-1a
Sandvika-2
Sandvika-3
Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.