Til toppen
Tilbake

Kan bidra med NOx-reduksjon i Oslo

Dagens dieselforbud i Oslo har gjort Asak Miljøsteins belegningssteinsdekker høyaktuelle. 

Asak leter nå etter en samarbeidspartner i Oslo og omegn for å etablere et referanseområde for de NOx-spisende dekkene. 

Kan bidra med NOx-reduksjon i Oslo

Tester i København og Valencia har vist gode resultater. 

- Når vi nå tar i bruk teknologien i Norge, ville det perfekte referanseområdet være i nærheten av skoler, barnehager, sykehus og sykehjem som ligger i områder belastet med NOx. Der ville vi virkelig kunne utgjøre en forskjell for folk, sier administrerende direktør Jørn-Andre Hammer.  

Fotokatalyse
Teknologien bak produktet ClearNOx er basert på naturens egen metode, fotokatalyse. Virkestoffet er titandioksid, et naturlig stoff som fungerer som en katalysator og bryter ned NOx i luften ved hjelp av UV-lys. Stoffet tilføres en transparent væske som påføres betongoverflaten, og som trekker ned og binder seg til betongen. Steinen kan brukes på fortau, torg og parkeringsarealer, og gir en aktiv NOx-nedbrytende overflate. 

Avtale med Bellona

Asak og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på NOx miljø- og helseskadelige effekt og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet.

Krever menneskeliv

En TØI-rapport fra 2014 viser at helsekostnaden for samfunnet for utslipp av 1 kg NOx er 312 kroner pr. år. I følge WHO står vegtrafikken for 22 % av NOx-utslippet her i landet, og det dør 3.000 mennesker hvert år i Norge som følge av luftforurensning, hvor NOx er den mest helseskadelige. Oslo kommune har gått til det drastiske tiltaket å forby kjøring med private dieselbiler på dager med høy forurensning. Tirsdag 17. Januar var første dag med et slikt forbud.

Test av fotokatalytiske dekker

ClearNOx består av titandioksid, et naturlig stoff som benyttes i blant annet tannkrem, solkrem med mer. Stoffet fungerer som en katalysator som ved hjelp av UV-stråler starter en prosess som bryter ned farlig NOx til ufarlige nitrater (salt). 

ClearNOx skiller seg fra andre fotokatalytiske produkter ved at titandioksidet er i væskeform og blandet i sementen hvor den binder seg og blir en del av betongoverflaten. Det kan således ikke skrapes av eller frigjøres. 

Et stort prosjekt, delvis finansiert av EU, viser effekten av fotokatalytiske dekker. Prosjektet gikk over 3 år og ble avsluttet og evaluert i 2015. Forsøkene foregikk i Valencia (bygate) og København (motorvei og bygate). Kilde: Eco Innovation 283062 Light2cat Project. 

  • Forsøket i København viser en NOx–reduksjon på 19 % 
  • Forsøket i Valencia viser en NOx–reduksjon på hele 56 % 

En tilsvarende test av ClearNOx foretatt ved Kastrup i Danmark viser en reduksjon av NOx på opptil 24 %. Prosjekt av Photocat, CPH Lufthavn og C.K. Environment. 

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.