Til toppen

Nytt forskningsprosjekt måler CO2

Herdet betong tar opp og binder CO2, og bidrar derfor positivt i miljøsammenheng. Men hvor mye dette utgjør har det ikke vært forsket på – før nå.

Nytt forskningsprosjekt måler CO2-opptak i belegningsstein

I et nytt forskningsprosjekt er et av målene å måle CO2–opptaket i belegningsstein. Dette gjøres med nyutviklet måleteknologi hos SINTEF Community der CO2-opptaket måles direkte i laboratoriet.

Prosjektet har pågått i to år og resultatene skal innarbeides i en miljødeklarasjon (EPD). Sammen med Østfoldforskning skal prosjektet utarbeide en ny EPD for belegningsstein. Denne skal omfatte bruks- og gjenbruksfasen, og da er det naturlig å inkludere CO2 -bindingen, som skjer gjennom den naturlige aldringsprosessen kalt karbonatisering.

De innledende målingene viser at belegningssteinen har et betydelig CO2-opptak, forteller prosjektleder hos SINTEF Christian J. Engelsen. Etter planen skal prosjektet pågå ut 2020, og skal munne ut i en EPD som inkluderer CO2-bindingen.

Deltakere i prosjektet er Aaltvedt Betong, Asak Miljøstein, Multiblokk, Norcem og Schwenk, Østfoldforskning og SINTEF Community