Til toppen
Tilbake

Stopper flommen før den oppstår

Røyken kommune er en foregangskommune når det gjelder å tenke nytt innen håndtering av styrtregn som følge av klimaendringer. Ved Røykenbadet er man i disse dager i gang med å legge drenerende dekker på hele 5500 kvadratmeter. Området skal brukes til parkeringsplasser. 

Permeabelt dekke i Røyken

For kun et par uker siden sto hele Røyken sentrum under vann. Igjen. Elva Hegga, som renner gjennom Asker, Røyken og Lier, er spesielt flomutsatt. I september skal en egen flomplan for Røyken kommune opp til politisk behandling.

Foregangsprosjekt
- Vi prøver å ligge i forkant, og har vært opptatt av at overvannet fra nye prosjekter ikke skal gå ut i elva Hegga. Vi kan ikke bidra til å forverre flomsituasjonen i elva, sier Bård Rask Haugen, prosjektleder i REAS (Røyken Eiendom AS).
Derfor skal regnet som detter ned over Røykenbadet forsvinne rett ned i bakken, og ikke renne ut i avløpsnettet.
Røykenbadet er bygget på en gammel fylling. Over den ligger det 15 meter med fyllmasse som egner seg godt til drenering. På bakken over legger man en spesiell type belegningsstein, som slipper regnvannet igjennom.

Må tenke nytt

- Det er mye å hente ved å tenke nytt og ta i bruk nye metoder. Røyken kommune er blant foregangskommunene i denne typen tenkning, og får nå et anlegg som vi får følge i praksis. For vi må ta inn over oss at tette dekker genererer mye overvann. Derfor er det viktig og nyttig å ta grep som ikke sender vannet ned til overbelastede avløpsnett. Sammen med permeable dekker tenker vi også på bruk av regnbed og mer bruk av grønne arealer.

Vi som arkitekter må tenke nytt, og kommunene må tenke klimaendringer allerede fra reguleringsfasen, sier landskapsarkitekt Hanne Sørsdal hos Rambøll. 

Naturlig metode
Det er NCC som er totalentreprenør for anlegget ved Røykenbadet. Isachsen har ansvaret for uteområdet, og har gitt oppdraget med steinleggingen til Lintho Steinmiljø. Den permeable steinen er levert av Asak Miljøstein.

- I Europa har drenerende dekker vært et tema i flere år. Nå kommer det også til Norge. Men vi er glade for at utbyggerne og konsulentene her har tatt grep. Vi har lagt permeable dekker før og sett at det virker. Krav fra kommunene om ikke å belaste vann- og avløpsnettet gjør dette til en god løsning. Man kan kraftig redusere behovet for andre, og fordyrende, løsninger under bakken, for eksempel fordrøyningsbasseng i plast, med kummer og rør. Der du likevel skal ha et fast dekke, som for eksempel på en parkeringsplass, infiltreres vannet i massene under som ligger der uansett, når du legger et permeabelt dekke med stein. Det blir da et helt naturlig fordrøyningsmagasin, sier Stina Lintho, daglig leder i Lintho Steinmiljø.

 

Hva er problemet?
Dagens værsituasjon gjør at vi stadig opplever mer styrtregn (monsterregn) og flom. Nedbørsrekordene står i kø på sensommeren og høsten. Permeable dekker er dekker som tar unna regnet der det detter ned. Vann som treffer en plass der man har lagt permeabelt steindekke, vil ikke sende vannet av gårde i strie strømmer, men slippe det gjennom og ned i grunnen.

  • I dag finnes det steindekker med høy styrke som kan benyttes på tungt belastede industridekker, veier og plasser, og som slipper gjennom og fordrøyer tilstrekkelige vannmengder til å avlaste avløpsnettet og unngå flomskader.
  • Vann- og avløpsnettet i norske byer og tettsteder er ikke i stand til å takle det nye ekstremregnet. Alt overvann kan ikke lenger fraktes i rør.
  • Kommunene setter stadig nye krav til utbyggere om at vann som treffer tomta må håndteres der, og ikke sendes inn på det overbelastede kommunale avløpsnettet.
  • På steder med mye asfalt, mange hustak og stor bygningsmasse har vannet ingen steder å gjøre av seg. Ifølge en beregning Norsk Vann gjorde i 2013 trenger landets vann- og avløpsanlegg å oppgraderes og bygges videre ut for svimlende 490 milliarder kroner for å møte fremtidens behov.
  • Det aller meste av dagens vann- og avløpsnett ble bygd ut etter 2. verdenskrig. Deler er over hundre år gammelt, mens gjennomsnittsalderen er rundt 35 år.

Denne filmen viser hvordan et permeabelt dekke slipper vann igjennom

Lenke til kommunens hjemmeside om flomplan

Tidligere pressedekning av flom i Røyken sentrum 

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.