Til toppen
Tilbake

Skal bidra til å redusere NOx i byer

Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på NOx miljø- og helseskadelige effekt og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse dette samfunnsproblemet

Skal bidra til å redusere NOx i byer

Krever menneskeliv

-NOx er et økende helseproblem, ikke bare et miljøproblem. Meteorologisk institutts modellering av Bergen sentrum for to år siden viste at halvparten av Bergens befolkning lever i et meget helsefarlig område. Flere norske byer sliter med det samme, og det koster oss dyrt å ikke ta tak i problemet, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona.

En TØI-rapport fra 2014 viser at helsekostnaden for samfunnet for utslipp av 1 kg NOx er 312 kroner pr. år. I følge WHO står vegtrafikken for 22 % av NOx-utslippet her i landet, og det dør 3.000 mennesker hvert år i Norge som følge av luftforurensning, hvor NOx er den mest helseskadelige.

Belegningsstein

Sentralt i samarbeidet står Asak Miljøstein og deres danske samarbeidspartner Photocats arbeid med å utvikle belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper. 

Teknologien bak er basert på naturens egen metode, fotokatalyse. Virkestoffet er titandioksid, et naturlig stoff som fungerer som en katalysator og bryter ned NOx i luften ved hjelp av UV-lys. Stoffet tilføres en transparent væske som påføres betongoverflaten, og som trekker ned og binder seg til betongen. Steinen kan brukes på fortau, torg og parkeringsarealer, og gir en aktiv NOx-nedbrytende overflate. 

- Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø. Vi har allerede permeable dekker, som hinder oversvømmelser ved styrtregn, og tette dekker som hindrer forurensning av grunnvann. Belegningsstein med NOx-reduserende egenskaper føyer seg inn i rekken av våre grønne produkter, sier administrerende direktør Jørn-Andre Hammer, i Asak Miljøstein. 

_DSC0014_web

Referanseområder

- Asak Miljøstein er blant de beste i klassen på å tenke helhet i problemstillingen rundt dette. Vi skal sammen jobbe videre for å se hvordan bedriften kan bidra inn i urbane miljøer, sier Bøhmer. 

Som en del av samarbeidet vil man også søke å finne egnede referanseområder for belegningssteinen. Bellona vil også bistå Asak Miljøstein i arbeidet med å sikre hele leverandørkjeden for å optimalisere bruken av materialer med hensyn til miljø, klima og økonomi. 

- Et felles mål med avtalen er også å bidra til gradvis utvikling av den totale miljø- og klimapresentasjonen til Asak Miljøstein, sier Bøhmer.

NOx

  • NOx er en giftig gass som dannes ved forbrenning av fossilt brensel (kjøretøy, skip, vedfyring m.m.) Effekten av langvarig eksponering for NOx er undersøkt i befolkningsstudier og viser helseproblemer som luftveissykdommer og kreft – som igjen medfører store helsekostnader for samfunnet.
  • NOx (består av NO + NO2). Grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjonen av NO2 er satt til 40ug/m3 (WHO). Denne grensen brytes jevnlig i våre største byer. 

I tillegg er det nasjonale målet at times- middelkonsentrasjonen av NO2 ikke skal overskride 150 ug/m3 mer enn 8 timer i løpet av et år. I Oslo var det 135 timer overskridelse i 2015.  Kilde: Sentral database for lokal luftkvalitet (SDB). 

Test av fotokatalytiske dekker

ASAK ClearNOx består av titandioksid, et naturlig stoff som benyttes i blant annet tannkrem, solkrem med mer. Stoffet fungerer som en katalysator som ved hjelp av UV-stråler starter en prosess som bryter ned farlig NOx til ufarlige nitrater (salt). 

ClearNOx skiller seg fra andre fotokatalytiske produkter ved at titandioksidet er i væskeform som binder seg til betongen og blir en del av betongoverflaten. Det kan således ikke skrapes av eller frigjøres.

Et stort prosjekt, delvis finansiert av EU, viser effekten av fotokatalytiske dekker. Prosjektet gikk over 3 år og ble avsluttet og evaluert i 2015. Forsøkene foregikk i Valencia (bygate) og København (motorvei og bygate). Kilde: Eco Innovation 283062 Light2cat Project. 

  • Forsøket i København viser en NOx–reduksjon på 19 % 
  • Forsøket i Valencia viser en NOx–reduksjon på hele 56 % 

En tilsvarende test av ClearNOx foretatt ved Kastrup i Danmark viser en reduksjon av NOx på opptil 24 %. Prosjekt av Photocat, CPH Lufthavn og C.K. Environment. 

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.