Til toppen

Fokus på miljø

Asak Miljøstein vektlegger grønne verdier og har lagt en langsiktig strategi, der fokus ligger på utvikling av miljøvennlige løsninger og produkter – i tillegg til at vi leverer kortreiste produkter.

Fokus på miljø

MILJØPOLITIKK I ASAK-GRUPPEN

  • I ASAK-gruppen overholder vi gjeldende lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter.
  • Våre fabrikker skal være trygge arbeidsplasser både med tanke på våre ansatte og for miljøet i de lokale omgivelsene vi driver virksomhet.
  • Våre produkter lages med tanke på lange livsløp og mulig ombruk og vi etterstreber bruk av lokalt tilslag og mest miljøvennlige resept.
  • Vi holder stadig søkelys på avfallssortering og gjenvinning, og har et kontinuerlig mål om å redusere mengde avfall generelt, og miljøskadelig avfall spesielt.
  • Vi skal jobbe for å redusere vårt produksjonsavfall og for å finne gode gjenbruksområder for dette.
  • Gjennom stadig måling av vår miljøpåvirkning, jobber vi for å sette inn riktige tiltak for å bedre våre miljøprestasjoner og for å oppnå våre miljømål. 

 Overordnede miljømål i Asak-gruppen: 

  • Følge gjeldende miljølover og -forskrifter
  • 90 % gjenbruk av betongavfall
  • 90 % sorteringsgrad på avfall

Les mer om våre grønne verdier

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.