Til toppen

Fokus på miljø

Asak Miljøstein vektlegger grønne verdier og har lagt en langsiktig strategi, der fokus ligger på utvikling av miljøvennlige løsninger og produkter – i tillegg til at vi leverer kortreiste produkter.

Fokus på miljø

Asak Miljøstein har en miljøbevisst – og målbevisst holdning. Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan skape en bedre hverdag for alle.

Når vi merker produkter og løsninger med ”Asak Miljøstein – grønne fotavtrykk”, så er det for å tydeliggjøre at disse bidrar til å verne om miljøet og omgivelsene.

”Asak Miljøstein – grønne fotavtrykk” er et resultat av nyutviklede metoder og løsninger, gjennom produktutforming og tilsetninger.

Asak Miljøsteins produkter sørger for tette dekker som hindrer forurensning av grunnvannet, drenerende dekker, samt dekker som reduserer luftforurensning.

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.