Til toppen

Drenstein

ASAK Drenstein er en kvadratisk, permeabel belegningsstein. Den gir et solid dekke som samtidig er drenerende og lar vannet infiltrere det permeable underlaget under dekket.

Steinen er kvadratisk og har slett overflate. ASAK Drenstein er beregnet for tyngre kjøretøy og alle anlegg der en ønsker å drenere overvann til fordrøyningsanlegg, til steinfylling, til grunnvannet osv..

I konvensjonelle dekker vil regnvann flyte på overflaten til grøfter hvor det samles opp og føres inn i rørledninger. Permeable dekker med ASAK Drenstein lar vannet renne gjennom overflaten (mellom hver stein) og ned i det permeable underlaget.

ASAK Drenstein er best egnet som fast dekke på parkeringsanlegg, torg og plasser for gangtrafikk.

Les gjerne mer om Permeable dekke her.

   

Teknisk info

   
     
     
Avstandsknaster:   Knaster som gir 13,2% åpent areal
     
Spaltestrekkfasthet:   min. 3,6 
     
Slitemotstand:   Klasse 3, merking H
     
Frostmotstand:   Klasse 3, merking D
     
Øvrige krav:   Oppfylt ihht NS/EN 1338 Belegningsstein
     
Sertifisering:   ASAK Miljøsteins fabrikker er godkjent og sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter
Egenkontroll inngår som del av sertifiseringen 
     
Merking:   ihht NS/EN 1338
     
Sporbarhet:   Pallene merkes etter standardens krav.
     
     
     

Veileder for permeable dekker (drenerende dekker) i Norge: Norsk veileder

Vis mer
 
Drenstein

Velg farge

Finn din lokale forhandler/utførende

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.