Til hovedinnhold

Betong er et bestandig materiale med svært lang levetid. 

Betong er et materiale som endrer seg naturlig over tid gjennom kalkutfelling og ytre påvirkning. Produkter som brukes utendørs blir direkte utsatt for påkjenninger som sol, regn, vind, forurensing og organiske overflateorganismer. Det er disse faktorene som påvirker overflaten. Kalk finnes naturlig i betong og kan gi et hvitt slør som normalt går bort av seg selv. Dette gjelder alle betongprodukter. 

Asak Heller

Noen av kolleksjonshellene er påført en overflatebehandling i fabrikken. Disse er merket med AC i navnet. AC står for Asak Coating og behandlingen beskytter overflaten og gjør den mer motstandsdyktig mot smuss og forenkler rengjøringen. Det er en fordel om hellene etterbehandles jevnlig (avhenger av slitasje og behov).

Helle Nougat

Helle Nougat er helt ubehandlet. Dette er et helt bevisst valg vi har gjort. Vi ønsker at Nougat skal bringe frem det naturlige med betongen som materiale og det gjør at produktet får en naturlig patina over tid. Overflaten på helle Nougat er naturlig matt og den vil endre farge og bli mørk når overflaten blir våt. Overflaten er mer ru enn på behandlede heller og man bør benytte en kost ved rengjøring.