Til hovedinnhold

Du kan lese håndboken direkte eller laste det ned her.

Monteringen av Vertica mur er enkel, muren skal kun tørrstables. Det patenterte låsesystemet sikrer alltid en perfekt linjeføring og en jevn helningsgrad. Muren kan stables med maskin og løfteklype eller ved hjelp av håndverktøy.

Mur Vertica faller inn under én av to murkategorier, avhenging av høyde. For murer som er 1 meter høye eller mindre, uten skrånende terreng ovenfor og nedenfor muren med gode grunnforhold, vil en enkel gravitasjonsmur uten jordarmering gi et godt resultat.

For murer som er høyre enn 1 meter, eller der det er vanskelige grunnforhold, vil det være behov for bruk av jordarmering.

Vertica mur med høyde over 1 meter må ikke bygges uten at dimensjoneringstabellene er fulgt, eller at man har ferdig beregning godkjent av konsulent for den aktuelle mur. En slik beregning tar hensyn til alle variabler som jord- og grunntype, belastninger og påvirkninger, vann og drenering osv.

Toppstein info: På hver pall med toppstein er det noen som har en bruddanvisning (ses på baksiden av toppsteinen) - et spor som gjør det mulig å knekke steinen slik at du får to halvstein med bruddkant. Det gjør at du får en pen endeavslutning på muren. Toppstein kan dersom det er ønskelig limes, men normalt ikke. Derimot skal toppstein som er kappet dvs. tilpasset til mindre deler, limes med PU700 eller tilsvarende. 

Vi har utarbeidet egen håndbok med bruksområder og monteringsveiledning for Vertica mur. Her vil du finne alt du trenger å vite om jordarmering og beregning av dette, detaljert byggeveiledning med tanke på fundamentering, drenering, trapping, hjørner, buer med mer.