Til hovedinnhold

Vedlikehold

Det er viktig at fugene i dekket er fylt opp til enhver tid. Det er spesielt viktig første året at man følger med og etterfyller ved behov. Dersom det er for lite fugesand kan belegningssteinen få skader i form av kantavskalling, og vann kan trenge ned i settelaget og føre til setningsskader. Manglende fugesand gir også rom for groing.

Kalkutslag

Kan forekomme på betong da det er naturlig kalk i sement. Kalk skader ikke betongen og slites som regel bort av vær og vind. Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt kan man benytte Asak Kalkfjerner. Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

Oljesøl

Skader ikke betong. Nye flekker fjernes med absorberende pulver/flis eller miljøvennlig løsemiddel og spyling.

Imregnering

Beskytter betongoverflater mot de fleste typer flekker, som for eksempel fra motorolje, mat og drikke. Asak Coating (AC) forsegler betongoverflaten slik at den blir lettere å rengjøre. Et utvalg av hellene våre er overflatebehandlet med AC fra fabrikk. 

Ugress, alger og mose

Kan oppstå dersom fugene er dårlig fylt med fugesand. Dette gjelder spesielt heller og belegningsstein samt på skyggefulle områder hvor vann tørker sakte opp. Ugress og mose som sitter i fugen kan fjernes med gassflamme, høytrykkspyling, eller med eddik (35%) blandet 50/50 med vann. Ugress-dreper skal ikke innholde jernoksyd, da dette misfarger betong. Ved fjerning av mose/ugress på et lite område kan man benytte kokende vann. Husk å etterfylle med fugesand. Som forebyggende tiltak kan fugesand med herdende egenskaper benyttes. Dersom overflaten har blitt grønn av alger så anbefaler vi Asak Grønske- og algefjerner. 

Snørydding

Gjøres med freser eller annen egnet redskap. Unngå traktor med kjettinger og utstyr som kan gi stygge merker. Produktene tåler salting, men overflaten kan bli ru, så bruken av salt bør begrenses. Saltet kan fjernes ved å spyle dekket med vann om våren.

Tyggegummi

Fjernes med spyling, bløtes opp med kloroform eller fryses med frysespray og bankes av. Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost.

Utstyr

Utover enkle hjelpemidler kan steinsaks og platevibrator leies hos forhandler eller utleiefirma. Noen av forhandlerene har også komplett utstyrshenger for utleie.

Utstyr

som gummihammer, tommestokk, spade, vater, rettholt, rive og lirer er enkle hjelpemidler du får god bruk for. Det kan også være praktisk med vinkelsliper med diamantblad eller en drill med kjernebor.

Skjæring

og tilpassing av belegg langs kanter og murer, gjøres penest ved bruk av steinsaks eller skjæreutstyr som vinkelkutter med diamantskive. Små enheter må skjæres. Følg sikkerhetsreglene for utstyret nøye.

Fiberduk

brukes for å skille dårlige jordmasser fra de steinmassene du bygger opp bærelaget med.

Ord og uttrykk

En kort beskrivelse av ord og uttrykk brukt i våre arbeidsbeskrivelser og andre dokumenter.

Undergrunn

Der du starter å bygge opp bærelaget etter at det er gravd ut og klart for bærelagsmassen.

Bærelag

Knuste masser 0-32 som brukes til å bygge opp underlaget.

Settelag

som brukes som underlag, selges i ett-tonns sekker av flere forhandlere. Der du starter å bygge opp bærelaget etter at det er gravd ut og klart for bærelagsmassen.

Rulleskift

En ramme med belegningsstein som legges i samme retning med kortsiden mot kantstein/kantavslutning. Dette for å unngå små (tilpassede/kappede) stein ut mot kanten.

Forbandt

En type leggemønster, hvor steinene ligger enten i halvveis eller delvis med overlapp.

Vis

Kantstein som settes med «vis» betyr at man har nivåforskjell på dekket og terreng.

Flukt

Kantstein som settes i «flukt» betyr at dekket og terreng er på samme nivå.

Fargevariasjoner

unngås best ved å legge ut stein fra forskjellige paller samtidig. Dermed blir eventuelle fargenyanser mindre fremtredende.

Det er utarbeidet egen bruksveiledning for alle våre produkter som er vedlagt produktpallene.

På våre nettsider finner du også HMS- og FDV-dokumentasjon, produktdatablad og teknisk godkjenning for forskalingsblokk. Det er viktig å følge kundeinformasjonen. Er du i tvil søker du råd hos oss eller andre fagfolk.

Uterom med belegningsstein og heller krever lite vedlikehold.
Betongen er av høy kvalitet og er dimensjonert for å tåle belastning, frost og andre påkjenninger uten å ta skade.

Huskeliste ved bestilling:

  1. Har du husket å bestille riktig mengde? Ved etterbestilling kan det forekomme -farge-nyanser i steinen mellom ulike produksjonspartier
  2. Fugesand, 0-1mm og 0-2mm vanlig fugesand eller fugesand med herdende egenskaper
  3. ACO-drenering for å sikre at det ikke oppstår -vannansamlinger på dekket
  4. in-Lite belysning for å få en lys og flott gårdsplass – den lekre finishen
  5. Snap-Edge til kantavslutninger
  6. Kantstein
  7. Halvsteiner for å slippe kappejobben
  8. Fiberduk