Til toppen
Tilbake

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Asak Miljøstein er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og gjør våre tiltak deretter.

Åpenhetsloven

Våre grunnverdier i Asak Miljøstein har gjennom hele historien vår understreket nettopp de områdene åpenhetsloven fremmer. Lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Asak Miljøstein inkludert alle virksomheter og leverandører skal være kjent med og etterleve Åpenhetsloven.

 Asak Miljøstein respekterer og etterlever de grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner i hele vår virksomhet og sikrer at vi ikke er involvert i brudd på menneskerettighetene ved å sørge for at:

  • det ikke forekommer noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid
  • vi ikke motarbeider, nekter eller diskriminerer fagorganisering eller kollektive forhandlinger
  • det ikke forekommer barnearbeid
  • det ikke fremkommer noen diskriminering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet
  • brutal behandling ikke forekommer (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter)
  • ansatte sikres et arbeidsmiljø der helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt
  • lønn, arbeidstid og kjøretid skal være i samsvar med nasjonale regler og minstestandardene
  • arbeidskontrakter og forpliktelser ovenfor ansatte i nasjonale standarder og konvensjoner skal overholdes, herunder bruk av midlertidige ansettelser
  • produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter)
  • vi skal identifisere underliggende risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt implementere egnede forebyggende tiltak og gjennomføre korrigerende tiltak hvis det oppstår brudd på menneskerettighetene hos oss, våre leverandører og leverandørens underleverandører

 

Sertifisert ihht. NS-EN ISO 14001:2015

Samtlige av Asak Miljøstein sine fabrikker har besluttet en miljøpolicy og har per 30.03.2022 etablert og følger et ledelsessystem for miljø i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001:2015.

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere og forbedre våre tjenester.
Les mer her om hvordan vi bruker og beskytter informasjonen din.