Til hovedinnhold

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Asak Miljøstein er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og gjør våre tiltak deretter, også nå i 2024.

Våre grunnverdier i Asak Miljøstein har gjennom hele historien vår understreket nettopp de områdene åpenhetsloven fremmer. Lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser.

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som krever åpenhet om de aktuelle temaene. Asak Miljøstein inkludert alle virksomheter og leverandører skal være kjent med og etterleve Åpenhetsloven.

Asak Miljøstein respekterer og etterlever de grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner i hele vår virksomhet og sikrer at vi ikke er involvert i brudd på menneskerettighetene ved å sørge for at:

Sertifisert ihht. NS-EN ISO 14001:2015

Samtlige av Asak Miljøstein sine fabrikker har besluttet en miljøpolicy og har per 30.03.2022 etablert og følger et ledelsessystem for miljø i samsvar med kravene i NS-EN ISO 14001:2015. Dette arbeidet fortsetter også nå i 2024.

Rapport for aktsomhetsvurdering Asak AS, Asak Miljøstein AS og Vikaune Fabrikker AS