Til hovedinnhold

Asak FLYT®

Et stort problem i byer er overvann, som igjen leder til ødeleggelser på infrastruktur og bygninger. Disse stadig mer merkbare klimaendringene krever nye løsninger og produkter.

Les mer

Permeable dekker

Overvann er et økende problem her i landet hvor avløpsnettet er underdimensjonert, samtidig som vi får mer intens nedbør. Dette fører til oversvømmelser og skader på infrastruktur.

Les mer

Helleløsninger

Heller er det aller beste valget for uteplassen, enten det er på bakken eller for balkong og takterrasse. De er enkle å legge, og når du først har gjort jobben, kan du bare nyte uterommet.

Les mer

Farger til uterommet

Asak Miljøstein introduserer et nytt fargekonsept bestående av fire farger til uterommet, utviklet i samarbeid med Dagny Thurmann-Moe og Koi Fargestudio. 

Les mer

Teknisk produktveiledning

Vi produserer heller og belegningsstein i en rekke ulike formater. Formatet avgjør styrken på det enkelte produktet. Her følger litt generell informasjon som kan hjelpe deg til å velge riktig produkt til det aktuelle området/behovet.

Les mer

Universell utforming

Temaet er omfattende og det er laget gode veiledere som beskriver ulike løsninger for å sikre god fremkommelighet for alle. I beskrivelsen under begrenser vi oss til temaet gangsoner med naturlige ledeelementer.

Les mer

Støttemur

Støttemurer gir bedre utnyttelse av arealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet et flott utseende.

Les mer

Logistikk, industri og havn

På områder med svært høy belastning, slik som på havnområder, er det Permac Lock som gjelder.

Les mer

Parkeringsdekker

Belegningsstein er et utmerket alternativ på parkeringsplasser utendørs, og ikke minst i P-kjellere. Ved å bruke ulike farger kan man markere biloppstillingsplasser og gangområder - oppmerking som tåler tidens tann.

Les mer