Til hovedinnhold

Belegningsstein er et utmerket alternativ på parkeringsplasser utendørs, og ikke minst i P-kjellere. Ved å bruke ulike farger kan man markere biloppstillingsplasser og gangområder - oppmerking som tåler tidens tann. De siste årene har vi sett en økning i bruk av permeable dekker på parkeringsområde. Da unngår man tette overflater og overvannsproblemer.

Fordeler med belegningsstein:

 1. Bestandig ovenfor aggressive stoffer og tåler punktlast.
 2. Er slitesterkt og har lang levetid.
 3. Har lavt vedlikeholdsbehov.
 4. Er lett å bygge p-lommer og skille arealer med ulike farger.
 5. Er enkelt å legge om ved skader eller reparasjoner.

P-kjeller:

I parkeringskjelleren er belegningsstein en helt suveren løsning. Det er ikke behov for sluk for vannet som blir med bilene inn i kjelleren. Dette vannet dreneres gjennom fugene. Man unngår dermed vanndammer og fukt i kjelleren. At parkeringskjelleren holder seg tørr, gjør at det kreves langt mindre vedlikehold. Belegningsstein kan legges effektivt også når bygget er lukket og det avgir ingen farlige gasser.

Fordeler:

 1. Infiltrerer vann gjennom fugen og sikrer tørr kjeller.
 2. Er miljøvennlig og avgir ikke farlige gasser under legging.
 3. Kan legges i lukkede rom (P-hus).
 4. Kan legges under lave takhøyden.
 5. Reduserer kravet til belysning med opptil 15%.
 6. Kan legges uten sluk.
 7. Ikke krav til oljeutslippet.

Permeable dekker:

På parkeringsområde utendørs kan man med fordel velge et permeabelt dekke i stedet for et tradisjonelt tett dekke. Et permeabelt dekke drenerer vannet og hindrer overvannsproblemer og avrenning. Det reduserer også faren for isdannelse på overflaten. Det er ikke behov for linjedrenering og fordrøyningsbasseng på slike dekker og er dermed ofte en økonomisk gunstig løsning. Et permeabelt dekke er i tillegg poenggivningen i BREEAM.

Les mer om permeable dekker

Produkter til parkeringsløsninger:

Koi

Mer farger i byrommet?

Asak Miljøstein har sammen med Dagny Thurmann Moe fra Koi Fargestudio, jobbet for å bringe farger tilbake til norske uterom. De fire nye fargene kan bestilles på arealer over 500m2/farge.

Les mer om farger til uterommet