Til hovedinnhold

Støttemurer gir bedre utnyttelse av arealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet et flott utseende.

Våre støttemurer er enkle og raske å montere og ved å jordarmere bakfyllingen kan disse murene bygges høye. Murene har lang levetid når de er satt opp riktig, derfor har vi utviklet armeringtabeller og gode arbeidsbeskrivelser for alle våre murer. 

Verti-Block®

Verti-Block® Er en støttemur beregnet til større landskapsprosjekter. Selvlåsende og patentert støttemursløsning for maskinell montering. 

Mer informasjon om Verti-Block®

Vertica®

Vertica® støttemur har store rektangulære blokker (LxDxH 45x28x20cm) uten faskant og en svakt avrundet bruddfront. Enkel montering og ferdig dimensjonert med armeringstabell for støttemurer opp til 4 meter. Leveres i fargene Koks og Natur.

Monteringsveiledning Vertica® Mur

Mini og Mini Exclusive

Bildene under viser Ministøttemur som er ren grå med slett overflate og Mini Exclusive som har en dekorativ bruddoverflate. Dette er støttemurer med betongens naturlige farge og passer inn i de fleste uterom., og gir bedre utnyttelse av utearealet.

Monteringsveiledning for Mini Grå og Mini Exc