Til hovedinnhold

For å unngå vann mot husvegg, garasje eller andre installasjoner, benyttes ACO overflatedrenering.

  1. Renner skal legges i jordfuktig betong og med naturlig fall i dekket.
    2. Benytt snor for kontroll av legge retning og fall.
    3. Renner settes 5-10 mm under steindekket.

ACO kan koples til alle avløpssystemer. ACO-systemet har også sandfang, punktavløp og renner i ulike lengder.