Til hovedinnhold
Tilbake til Aktuelt
"Vannet går – la vannet bli en ressurs- ikke ett problem"

Arendals uka 2023

Under Arendalsuka deltar vi på seminar som løfter fram behovet for klimatilpassing av samfunnet.

Seminaret er et samarbeid mellom Betongfokus og RIF-Rådgivende Ingeniørers Forening, og løfter fram løsninger for håndtering av overvann i et villere og våtere samfunn. Vårt mål er å vekke kommunens interesse for permeable dekker som en løsning for overvannshåndtering.

Seminaret arrangeres på Tyholmen Hotell i Arendal onsdag 16. august klokken 1400-1530.

Betongfokus og RIF står bak arrangementet der vil vi høre mange spennende innlegg fra

 • Liv Kari Skudal Hansteen, RIF:
 • Edvard Sivertsen, SINTEF Community
 • Ingebjørg Hovland Evang, Multiconsult
 • Hugo Kind, Stavanger kommune
 • Tuva Rønnes, Skanska
 • Ellen Heieren Schumann, Asak Miljøstein

Vi venter også på bekreftelse fra politikere som er invitert til å delta i debatten. Her er lenke til arrangementet.

Mer om arrangementet

Overvann er en utfordring som stadig flere byer og lokalsamfunn står overfor. Dette skyldes endring av arealbruk og klimaendringer, som fører til økt nedbør og overbelastning av avløpssystemer. Overvann kan føre til oversvømmelser, erosjon, forurensning og skader på infrastruktur og eiendommer.I dette arrangementet tar vi opp svar på spørsmål som:

 • Hva er suksesskriteriene til for at kommunene skal kunne gjennomføre effektiv klimatilpassing?
 • Hvilke hindringer er det i dag i forvaltningen for effektiv håndtering av overvann?
 • Hvilke innovative løsninger for overvannshåndtering kan inngå i myndighetenes verktøykasse?

Som bakteppe til seminaret har vi en sterk faktabase fra bla:

 • «State of the Nation» rapporten fra RIF påpeker at med stadig økende nedbør og intense nedbørsepisoder i vente, står avløpssektoren ovenfor store utfordringer framover.
 • Prosjektet «Klima 2050» runder i 2023 av sitt enorme forskningsarbeid som har pågått i 8 år og som hjelper oss å forstå hvor vi står og hva vi bør gjøre for å redusere samfunnets risiko som følge av klimaendringene

Bidragsyterne i seminaret er landets fremste forskere og rådgivere, en kommune som går foran samt utførende entreprenører som har tatt i bruk innovative løsninger får å håndtere overvann i et villere og våtere klima.Det pågår arbeid med stortingsmelding om klimatilpassing som er initiert av klima- og miljødepartementet. Det er imidlertid flere andre departementer som må inn i arbeidet for å løse utfordringene.Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 11. september og programmet fokuserer på kommunenes utfordringer og mulige løsninger.