Til hovedinnhold

Asak FLYT® - Norske heller løser overvannsproblemer

Asak FLYT® er tildelt DOGA-merket for design og arkitektur 2024. DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

I en bransje preget av lange tradisjoner og mangel på innovasjon, så vi et behov for en samarbeidspartner som kunne utfordre og bringe inn nye perspektiver.

Vi tok kontakt med Snøhettas avdeling for produktdesign med tre krav til det fremtidige produktet:

  • Materialet måtte være drenerende (eller «permeabel», på fagspråk).
  • Steinen skulle passe til urbane uterom.
  • Produktet måtte kunne legges maskinelt.

Snøhetta brukte en strategisk tilnærming til utfordringene med overvann, mobilitet og infrastruktur.

Juryen berømmer Asak Miljøstein og Snøhetta for å ha funnet en god løsning på et økende problem. De mener hellene er et godt eksempel på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper verdi for samfunn, miljø og økonomi.

«Uttrykket er enkelt og formsterkt, og hellene lar seg kombinere på mange smarte måter. Systemet gir rom for å skape varierte og spennende utegulv på alt fra bytorg til gårdsplasser og industritomter. Vi mener utformingen med fleksible mellomrom og naturlig drenering er en genial designløsning som beriker omgivelsene,» skriver juryen i sin kjennelse.

Les mer om utmerkelsen her.

Vi takker for et godt samarbeid. Det har vært en lærerik prosess, hvor både vi i Asak Miljøstein og Snøhetta har utfordret hverandre underveis. Resultatet av prosessen ble konseptet Asak FLYT®.

Betongheller er kanskje ikke det du forbinder med innovasjon. Asak FLYT er et norskutviklet system som tar unna for økende styrtregn – og tar verden med storm.

- DOGA