Til hovedinnhold

I fjor lanserte vi, i samarbeid med Snøhetta, Asak FLYT®, et permeabelt utendørsdekke for overvannshåndtering og i dag ble det annonsert at betongproduktet vinner Fast Companys Innovation by Design-prisen i kategorien Best Design Europe, Middle East and Africa, samt er finalist i kategorien Sustainability.

Innovation by Design-prisen er en utmerkelse som tildeles designere og virksomheter som finner løsninger på de mest sentrale problemstillingene i dagens samfunn, alltid med blikk for fremtidens viktige spørsmål. Den årlige konkurransen, som nå avholdes for tolvte gang, omfatter et bredt utvalg av velrenommerte selskaper, oppstartsbedrifter og sultne unge talenter. Prisen er blant de mest ettertraktede i bransjen. Dommerpanelet for prisen består av anerkjente designere fra flere ulike fagområder, ledere i noen av verdens mest innovative selskaper samt Fast Company sine egne skribenter og redaktører.  

Hanne Sønsteby, administrerende direktør i Asak Miljøstein

At en norsk industribedrift som har produsert betongprodukter siden 1916 går hen og vinner den gjeve amerikanske Fast Company-prisen i kategorien «Best Design Europe, Middle East, and Africa» for Asak FLYT er ikke til å tro

Hanne Sønsteby, administrerende direktør i Asak Miljøstein

Asak Flyt

Et produkt som svarer til dagens miljøutfordringer 

Klimaendringer, styrtregn og urbanisering resulterer i mer overvann. Dagens eksisterende overvannssystem er ikke tilstrekkelig rustet for denne utviklingen, og det fører til oversvømmelser og store materielle skader. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet koster overvannet det norske samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder norske kroner årlig. Asak FLYT® er designet for å møte disse utfordringene og består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon. De tre hellene utgjør et konsept som gir ulik grad av drenering, avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonen av disse. Produktet er utviklet på bakgrunn av erfaringer, samt forskning sammen med SINTEF og NTNU, hvor man over en periode på fire år testet ut ulike permeable dekker. Resultatene fra dette arbeidet førte til at Asak Miljøstein startet et produktutviklingsprosjekt med Snøhetta i 2020.  

Hanne Sønsteby

Det at vi i tillegg er finalist i kategorien «Sustainability» sier mye om de store miljø- og samfunnsutfordringene Asak FLYT kan være med å løse. Vi har jobbet med Asak FLYT i snart fire år sammen med Snøhetta og SINTEF. Vårt oppdrag til Snøhetta var, basert på SINTEF sin positive forskning om permeable dekker, å utvikle et konsept med drenerende funksjon i et nytt og innovativt design

Hanne Sønsteby

Vekker stor internasjonal interesse 

Asak FLYT® har vekket interesse, også utover landegrensene. Asak Miljøstein har mottatt henvendelser fra arkitekter og byggherrer fra blant annet USA, Portugal, Nederland og Sveits, i tillegg til lokale byer som Trondheim, Hamar, Arendal og Lillehammer.  

I videoen under ser dere det første prosjektet med Asak FLYT®. Les mer om prosjektet her.

Hanne Sønsteby

Vi har fått over 30 forespørsler fra arkitekter og byggherrer fra utlandet vedrørende Asak FLYT. Det forteller at vi har truffet en nerve utover landets grenser. Den internasjonale interessen er også mye takket være det gode samarbeidet med Snøhetta, som har bidratt til et unikt produktdesign.

Hanne Sønsteby

Snøhetta har hatt en helhetstankegang i sin produktdesign som strekker seg langt utover produktet og dermed utfordret oss som samarbeidspartnere på en positiv måte. 

Flyt (2)

Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta

Det er en ære å ta imot denne prisen sammen med Asak Miljøstein. Da vi ble kontaktet av en norsk industribedrift med over 100 års erfaring, som opererer i en bransje der design foreløpig er lite brukt i forretningsutviklingen, fikk vi en unik mulighet til å identifisere et nytt markedsbehov. Dette førte oss til å designe og utvikle FLYT som på kort tid har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Når bransjer bruker strategisk design for å flytte grenser, kan og vil design som oftest spille en avgjørende rolle i å veilede bedrifter mot en virkningsfull fremtid

Marius Myking, Director of Product Design i Snøhetta

FastCo prisutdeling

Prisutdeling i New York

Asak Miljøstein og Snøhetta deltok på den offisielle prisutdelingen den 20. september i New York, hvor arrangementet var en del av Innovasjonsfestivalen (Innovation Festival) i regi av Fast Company. 

"Svært mange nyhetssaker om innovasjon dreier seg i dag om kunstig intelligens, påpeker Brendan Vaughan, sjefredaktør i Fast Company. Årets nominerte til Innovation by Design er en påminnelse om at det først og fremst er menneskelig kreativitet som fører til nyskapning" - Brendan Vaughan, editor in chief of Fast Company