Til hovedinnhold
Tilbake til Aktuelt

Forsker på å gi regnvannet en utvei

I Malvik utenfor Trondheim prøver forskere å løse utfordringene med hyppigere og kraftigere nedbør.  Med et klima i endring og fortetting i byene har en ny floke oppstått: Regnet som faller fra himmelen har ingen steder å gjøre av seg.

Tett asfalt sperrer regn- og smeltevann fra å gå ned i grunnen, med oversvømmelser som resultat. På Vikaune fabrikker, som er produksjonsavdeling for Asak Miljøstein i Midt-Norge, jobber forskere og næringsliv sammen for å løse puslespillet. De ser på hvordan gjennomtrengelige dekker med belegningsstein klarer å drenere bort overvann.

Tradisjonelt har man fanget opp regnvann i byer og tettsteder via sluk og rørsystemer under bakken. Men rørsystemene er nå utdatert og har ikke kapasitet til å ta unna stadig større mengder vann, slik som styrtregn. En oppgradering av rørene er alt for kostbart, derfor ser man etter andre løsninger. I Norge prøver vi nå å finne løsninger som gjør at overvannet kan håndteres åpent og lokalt

Tone Muthanna, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Testanlegget i Malvik er bygd i tilknytning til et helt nytt produksjonsanlegg hos Vikaune Fabrikker som åpner i august. Prosjektet består av seks felt på mellom 80 og 100 m2, med ulik bærelagsstruktur og ulike typer drensstein fra Asak Miljøstein. Testfeltene vil være en integrert del av området og vil få en naturlig belasting, blant annet med tungtransport som kjører ut og inn av fabrikkområdet.

Det unike her at vi omsider får et fullskala anlegg for forskningen,

Tone Muthanna

Gaarden-og-Schumann-og-Sivertsen-og-Muthanna.web_imagelarge

Med mye vått og kaldt vær er Trøndelag perfekt for å teste ut hvordan og hvor mye av vannet som renner bort når det faller på drenstein. Det er fuger eller åpninger mellom steinene som leder overflatevannet ned til underliggende lag. Forskningsprosjektet vil måle den drenerende effekten over tid, og hvordan forurensning og bruk virker inn. Forskerne skal se på hvordan dekket drenerer i forhold til frost og snømengder, i tillegg til heftig regn. 

Klimaendringene gjør at drenerende dekker blir mer og mer etterspurt, både til bruk på parkeringsplasser, torg og bygater. Det er essensielt å løse utfordringen med overvann i urbane strøk, og drenstein kan være en viktig del av løsningen. Vi jobber også med å finne metoder for å vedlikeholde den drenerende effekten, slik at vanngjennomstrømningen gjennom dekket kan opprettholdes

Edvard Sivertsen, seniorforsker på SINTEF.

Forskerne-Tone-Muthana-og-Edvard-Sivertsen.web_imagelarge

Forskningsprosjektet Drensstein eies og ledes av Vikaune Fabrikker (Asak Miljøstein) med Nordland Betong, Asak AS, Lintho Steinmiljø, Storm Aqua, SINTEF og NTNU som partnere. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet.