Til hovedinnhold
Tilbake til Aktuelt

Legger stein på stein

Industriområdet på Hanekleiva Næringsområde er på 450 dekar. Her tilrettelegges det for store logistikk- og transportbedrifter som Asko Oslofjords nye sentrallager og annen næringsvirksomhet. 

Vestfold-entreprenøren Kjeldaas AS utfører etablering av ny fylkesvei 319, samt grunnarbeider, tomteopparbeidelse og infrastruktur for området med vei, vann, gang og sykkelfelt.

Halvor vertica

Halvor Lund viser oss rundt på området. Lund er distriktsansvarlig for Asak Miljøstein AS og har på oppdrag fra Kjeldaas AS, levert materialer til den nyetablerte støttemuren som har gjort det mulig å etablere en gang og sykkelvei inn til næringsområdet. 

Det spesielle med denne muren er at den er såpass høy. Samtidig var det ikke plass til jordarmeringsnett i grunnen. Verti-Block® ble derfor løsningen

Sindre Stampe, prosjektleder i Kjeldaas

Verti-block

Stampe kan fortelle at muren er 130 meter lang og 8 meter over bakkenivå på det høyeste. Det var behov for spesialtilpasninger ettersom helningen er brattere enn normalt. Muren ble derfor prosjektert med fall bakover for å sikre egenstabilitet.

Enkel å montere

Verti-block

Verti-Block® er et internasjonalt patentert system bestående av hule betongelementer som fylles med pukk. Blokkene settes sammen av et not- og fjær system som sørger for en presis plassering og et perfekt resultat. Hulrommet fylles opp med pukk og det det selvlåsende systemet og gjør at muren blir svært sterk. 

Det store formatet på blokkene (122x61x91cm), de faste størrelsene, samt det faktum at blokkene er hule, gjør at monteringen går som en lek. Blokkene kan løftes og monteres med mindre maskinutstyr.

Halvor Lund fra Asak Miljøstein AS kan fortelle at de har utviklet en egen løfte – klype som er spesialtilpasset monteringen av Verti-Block®

Maskinen kan leies inn ved behov, og vil kunne være en god investering på større prosjekter. Vi har også sett eksempler på at enkelte velger å montere Verti-Block® med pallegaffel på gravemaskinen. I det hele tatt kan man spare betydelig med tid på monteringen i forhold til tidligere.

Halvor Lund

Selv-drenerende blokker

Verti-Block® ble lansert i Norge i 2017 og det er den eneste muren på markedet som er hul. Blokkene er langt lettere å transportere enn naturstein eller kompakte betongmurer - og etterlater seg derfor et lavere karbonavtrykk.

Når de hule blokkene monteres så fylles de med pukk som sikrer vekt, friksjon mellom blokkene og stabilitet. Pukken kan hentes på fra byggeplassen, eller fra en leverandør i nærheten

Halvor Lund

Stampe fra Kjeldsaas oppgir at de hule blokkenes selvdrenerende egenskaper var en annen god grunn til å velge Verti-Block®

Konstruksjonen er åpen bak og pukken har drenerende egenskaper. Det er dessuten veldig enkelt å montere gjerder på muren ettersom blokkene er hule.

Sindre Stampe

ASAK_MUR_drenering_1_web_large

Landsdekkende og estetisk 

Det er mange fordeler forbundet med å velge Verti-Block® fremfor betong eller naturstein. Ifølge Lund er estetikk heller ikke et motargument. Verti-Block® kommer støpt med 14 ulike fronter. Slik unngår man at mønsteret repeterer seg og man bevarer et naturlig preg med god variasjon. I tillegg finnes det ulike blokktyper ut ifra hvilken funksjon de skal ha.

ASAK_MUR_detalj_3_web_large

Slik unngår man at mønsteret repeterer seg og man bevarer et naturlig preg med god variasjon. I tillegg finnes det ulike blokktyper ut ifra hvilken funksjon de skal ha. Verti-Block® produserer på lisens ved tre lokasjoner i Norge: Kristiansand, Bodø og Stjørdal. De faste størrelsene på blokkene gjør det enkelt å planlegge og prosjektere muren. Han legger til at Asak formidler rådgivning og prosjektering der det er ønskelig.

Nærhet til markedene er en åpenbar fordel som gjør at vi har kort leveringstid

Halvor Lund

Stor vekst i hyttemarkedet

Verti-Block® blir stadig mer etterspurt i privatmarkedet: - Ved planleggingen av mindre prosjekter kan man enkelt planlegge, beregne og bestille materialer ved hjelp av en tabell på Asak Miljøstein sine hjemmesider. Dette gjelder for murer opp til 5 meter, med tre ulike belastningsklasser. 

Spesielt hyttemarkedet utmerker seg med en markant økning i etterspørselen etter Verti-Block den siste tiden, sier Lund. - Dette skyldes trolig at flere er blitt oppmerksomme på blokkene og fordeler knyttet til enkel transport og montering. Ekstra viktig for hyttemarkedet er nok allikevel at muren får et naturlig utseende som går i ett med naturen.