Til hovedinnhold

Bransjen har laget en ny veileder for permeable dekker tilpasset norske forhold med vinter og frost. 

Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må håndteres i et allerede overbelastet ledningsnett. Den nye veilederen angir løsninger for rådgivere, kommuner og private utbyggere.

Den nye veilederen er heldigital og ligger på siden til Betongfokus.

Les veilederen her