Til hovedinnhold

Permac Lock Dren

Belegningsstein til industridekker, veier og plasser. Permac Lock Dren er en perfekt stein til tungt belastede arealer. Steindekker lagt på industriarealer, havneanlegg, flyplasser og lastesoner gir fordeler sammenlignet med asfalt og støpte dekker, fordi steindekker har bedre lastfordeling/bærevne, slitestyrke og økonomi. Permac Lock Dren er i tillegg en permeabel stein som hjelper til med håndtering av overvannet.

Åpning: 9%

Grå Grå
Permac Lock Dren Drenerende

Tilgjengelige formater

Permac Lock dren

Permac Lock Dren

22 x 22 x 10cm
26,5 stk. pr. m2
198 kg pr. m2
Åpning: 9%

Beregnet for meget tung belastning

Drenerende egenskaper

Laget for norske forhold

Lokal norsk produksjon

Norske råvarer