Til hovedinnhold

Asak Garden

Impregneringen har fotokatalytiske egenskaper som aktivt bryter ned organisk materiale og holder overflaten ren.

Benyttes på ubehandlede produkter. Nye eller godt rengjorte overflater.

Forbruk: 8-10m2 pr. liter

Asak Garden er en impregnering som er perfekt til bruk på ubehandlet (ny eller godt rengjort) belegningsstein og mur av betong. Asak Garden er en fotokatalytisk impregnering og gir en aktiv overflate når den utsettes for UV-lys. Da bryter den ned organisk materiale slik at overflaten holdes ren.

Asak Garden

Oppbevaring:

I lukket emballasje mellom +5°C og 30°C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktinformasjon:

Asak Garden 2,5L
Dekker ca 8 m2 per liter

Nobb: 56646686

Dokumentasjon:

Sikkerhetsdatablad AsakGarden (Legge inn dokument)

Asak Coating (AC)

Benyttes på tidligere coatede produkter (Asak Hellekolleksjon) og på nye og ubehandlede produkter.

Asak Coating (AC) er en overflatebehandling som tetter porene og forselger overflaten. Den har en fargeforsterkende effekt og er beregnet for etterbehandling av tidligere coatede heller i Asak hellekolleksjon. 

Beskytter mot groe og urenheter. Forsegler overflaten og forlenger levetiden. UV-stabil. Intensiverer fargen og gir en ”wet-look”.

NB! Skal ikke benyttes på tidligere impregnerte produkter.

Asak Coating

Følg bruksanvisningen på flasken.

Oppbevaring:

I tett lukket flaske mellom +10°C og + 30°C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktinformasjon:

Asak Coating 1L
Dekker 7-10 m2

Nobb: 56646013

Dokumentasjon:

Sikkerhetsdatablad - Asak Coating (AC)

Asak Kalkfjerner

Asak Kalkfjerner brukes på belegningsstein, heller og mur. 

Kalk er naturlig i betong og kan komme til overflaten og danne et hvitt slør på steinen. Asak kalkfjerner løser opp kalken slik at den kan skylles bort. Beregnet for milde tilfeller av kalkutfelling.

Asak Kalkfjerner (sitronsyre) angriper ikke betongen men bare kalkavsetningene. 

Ved store mengder kalkavleiring bør man velge å rense mekanisk, siden forbruket av kalkfjerner ellers vil være for stort. 

Kalkfjerner

Oppbevaring:

Frostfritt og lukket emballasje.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktinformasjon:

Asak Kalkfjerner 1L
Dekker 4-8 m2

Nobb: 56645854

Dokumentasjon:

Sikkerhetsdatablad - Asak Kalkfjerner

Asak Grønske- og Algefjerner

Asak Grønske- og Algefjerner brukes til rengjøring av belegningsstein, heller og mur av betong. Kan også brukes på treverk.

Skyggefulle områder er særlig utsatt for alge- og mosedannelse. Asak Grønske- og Algefjerner er et rengjøringsprodukt som effektivt fjerner dette.

Brukes i tørt vær over +5°C.  Fortynnes før bruk, normalt 1:5. Påføres med en sprøyte, la det virke i 7 - 14 dager og skyll grundig av. Følg bruksanvisningen på flasken nøye. 

TIPS: For å hindre at den rengjorte overflaten igjen blir angrepet av alger og grønske så anbefaler vi etterbehandling med Asak Garden.

Grønske og algefjerner

Oppbevaring:

Frostfritt og lukket emballasje.

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Produktinformasjon:

Asak Grønske- og algefjerner 1L
Dekker 7-12m2

Nobb: 56645313

Dokumentasjon:

Sikkerhetsdatablad - Asak Grønske- og Algefjerner