Til hovedinnhold

Området er svært tungt trafikkert med trailere, busser og andre store maskiner daglig, men fremstår fortsatt som nytt etter 3 års drift . 

Området er på ca 23000m2 med permeable dekker hvor overvannshåndteringen foregår gjennom steindekket og direkte i grunnen. I sprengsteinsfyllingen under er det rikelig med kapasitet til magasinering av alt overvann. Prosjektet ble utført av Lintho Steinmiljø på oppdrag av Leif Grimsrud AS.

Les mer om prosjektet her

Svinesundparken
Svinesundparken
Svinesund
Svinesundparken
Svinesundparken
Svinesundparken
Svinesundparken
Svinesund
Svinesund
Svinesund

Prosjektinformasjon

Utførende: Lintho Steinmiljø AS og Leif Grimsrud AS

År: 2016

Produkter levert:

Permac-Lock-Dren
Drenstein
p-stein