Til hovedinnhold

Prosjektet på Asdal skole var et trafikksikkerhetstiltak igangsatt av Arendal kommune. Store, utflytende asfaltarealer bidro til trafikkfarlige situasjoner særlig ved levering og henting. Hele området ble strammet opp, og trær og grøntarealer ble brukt for å skape et tydelig og oversiktlig trafikkbilde. Overflatevann ble i stor grad ledet ut i grøntarealer og et regnbed ble etablert rundt laveste punkt. Gang- og kjørearealer ble adskilt med opphøyde gangfelt, slippsone, korttidsparkering, ansattparkering og bussholdeplasser med opphøyde plattformer.

Arealet der Asak Flyt ble lagt fungerer som venteområde ved bussholdeplassene og også som snarvei opp mot ungdomsskolen. I dette området er det ikke så mye formelle krav til underlaget, og det passet fint å lage et permeabelt dekke som overgang mellom Universelt Utformet bussplattform og gressområde.

Anleggsgartner var med tidlig i prosessen, foreslo åpen overvannshåndtering og støttet opp om landskapskonseptet og bruk av Asak Flyt. Kommunen var imøtekommende for idéene og løsningene som ble foreslått. Jeg jobbet ikke mer med konseptet for Flyt annet enn å angi grovt hvor det skulle være smale fuger og hvor det skulle være større (mot trærne). Anleggsgartner Oveland v/ Anja Marie Christensen sørget for resten, med bestilling og gjennomføring.

Vi er veldig fornøyde med resultatet, og har fått tilbakemelding fra kommunen v/Hanne Goodwin at de også er fornøyd.

-Mari-Ann Thorsen Ekern, Landskapsarkitekt MNLA

Arena Flyt
Arendal Flyt
Arendal Flyt
Arendal Flyt
Arendal Flyt
Arendal Flyt

Prosjektinformasjon

Byggherre: Arendal kommune

LARK: Asplan Viak AS

Utførende: Oveland Utemiljø AS

År: 2023

Produkter levert:

FLYT A
FLYT B
FLYT C
Helle Grå