Til hovedinnhold

Landskapsarkitektene falt for kombinasjonen av form, farge og funksjon som ligger i konseptet Asak FLYT®. Dette var et overvannsprosjekt, samtidig som det var krav til universell utforming slik at grus ble uaktuelt. Ved å ta i bruk konseptet i sin helhet med gradering i permeabilitet og velge fargen Trøffel fra Asak+Koi fargekolleksjon, har man skapt et funksjonelt og dekorativt uterom som er tilgjengelig for alle.

«Vi tegnet et dekke hvor vi benyttet mulighetene som konseptet har, med å lage gangsoner kombinert med økt permeabilitet i randsonene.» - Kari Havnevik, Multiconsult

"Prosjektet på Røyslimoen ble veldig bra! Ut over å oppfylle de funksjonelle kravene våre til permeabilitet og universell utforming, skiller Asak Flyt seg ut som noe nytt og estetisk interessant. Den varme, røde fargen står seg også godt til de grønne omgivelsene." - Heidi Nilsen Hammarstedt, Lillehammer Kommune

FLYT Lillehammer
FLYT Lillehammer
FLYT Lillehammer
FLYT Lillehammer
FLYT Lillehammer
FLYT Lillehammer

Prosjektinformasjon

Byggherre: Lillehammer kommune

LARK: Kari Havnevik, Multiconsult og Heidi Nilsen Hammarstedt, Lillehammer Kommune

Utførende: Jens Barlund AS

År: 2023

Produkter levert:

Asak FLYT® A

Asak FLYT® Stein A i fargen Trøffel

Les mer
FLYT B

Asak FLYT® Stein B i fargen Trøffel

Les mer
FLYT C

Asak FLYT® Stein C i fargen Trøffel

Les mer