Til hovedinnhold

Vi har utviklet EPD på våre produkter. En EPD er miljødeklarasjonen for et produkt. Det er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.