Til hovedinnhold

Den første utgaven av en veileder for permeable dekker av belegningsstein i Norge ble utarbeidet i 2010/2011. Veilederen hadde som hensikt å hente inn internasjonal kompetanse på permeable dekker og gjøre denne tilgjengelig for det norske fagmiljøet. Veilederen var en oversettelse av «Permeable pavemente, Guide to the design, construction and maintenance of concrete block pavements» utgitt av den engelske organisasjonen Interpave, som er en produktorganisasjon for British Precast Concrete Federation Ltd. Veilederen ble tilpasset norske forhold.

Siden den gangen har bruken av permeable dekker økt betydelig også i Norge. Dette skyldes først og fremst at konseptet er et svært effektivt bidrag til å håndtere økte mengder regn og regnskyll av høy intensitet. Med utgangspunkt i erfaringer som er høstet fra norske prosjekter, samt bransjens forsknings- og utviklingsarbeid, ligger forholdene nå til rette for å kunne utgi veilederen basert på norske forhold.

Norsk Belegningsstein er en medlemsorganisasjon for produsenter av belegningsstein samt steinleggere. Norsk Belegningsstein er organisert som en arbeidsgruppe i Betongfokus.

Les hele veilederen her.