Til hovedinnhold

Forslag til estetisk veileder for Filipstad – den siste delen av Fjordbyen i Oslo, med utgangspunkt i vakker estetikk, farger, identitet og historie.

31 studenter fra arkitektur- og industridesignstudiet ved NTNU, og by- og regionsplanlegging og landskapsarkitektur ved NMBU har siden august 2021 arbeidet med å utvikle et forslag til estetisk veileder for Filipstad – den siste delen av Fjordbyen i Oslo. Prosjektet ble initiert av Koi fargestudio, og er gjennomført med veiledning fra MAD arkitekter, Multiconsult og Koi. Asak Miljøstein har støttet prosjektet med faglig innspill.

En ny generasjon byutviklere med nye estetiske visjoner.

Screenshot 2023-08-30 at 13.01.43

Det siste året har studenter fra arkitektur og industriell design ved NTNU og landskapsarkitektur og by- og regionsplanlegging ved NMBU jobbet i et tverrfaglig prosjekt initiert av Koi, med å lage et forslag til en estetisk veileder for utbyggingen av Filipstad i Oslo. Prosjektet har vært poenggivende ved studieinstitusjonene og har vært planlagt for og tilrettelagt av linjeforeningene BroderskapetTerra FormaLeonardo og Struktura. Målet for prosjektet har vært å vise kommune, utviklere og tomteeiere, arkitekter og befolkningen, et forslag til hvordan man kan skape et fargerikt og estetisk vakkert Filipstad med utgangspunkt i stedets identitet og historie som industriområde. Resultatet har blitt en innholdsrik, visjonær og grundig estetisk veileder med realiserbare forslag til alt fra fargebruk, materialer, fasadeutforming, offentlige rom, bygulv, grøntarealer og orienterbarhet. Studentene har underveis blitt veiledet av Kurt Singstad fra MAD arkitekter, Sanna Maria Härmä, Kristine Holte og Juni Norløv Teigene fra Multiconsult og Dagny Thurmann-Moe fra Koi Fargestudio.

Det er er et krav for området at overvannet skal håndteres lokalt og en av løsningene som er foreslått tatt i bruk er permeabelt dekke med belegningsstein (40% av området) og samtidig er det beskrevet varme farger som f.eks Trøffel, Sand, Blek Terrakotta og Rød Terrakotta

Bildet er hentet fra side 83 i veilederen