Til hovedinnhold

Utvidelsen av skolegården legger til rette for økt oppholds- og aktivitetsmuligheter for en økende elevmasse. Skolens hovedområde mot sør er utformet som en stor fleksibel plass med beplantning, grønne terrengformer, amfi, møblering og møteplasser av ulike størrelse og funksjon for både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Plassens samlede motiv er et gressamfi og den nedsenkete aktivitetsplassen «Arenaen» som kan brukes året rundt til ulike aktiviteter. Det nedsenkete arealet fungerer som åpent fordrøyningsbasseng.

Mot nord er det etablert et roligere uteområde i umiddelbar nærhet til kantinen og biblioteket med overdekket uteoppholdsarealer, amfi, tuftepark og sykkelparkering i forbindelse med skolens nye adkomstsone i nord. Eksisterende grønnstrukturer er beholdt og videreutviklet som gode sammenhenger og attraktive forbindelser gjennom tomten.

Nybygget er sammen med skolens uteareal prosjektert og gjennomført iht. krav til BREEAM-sertifisering «Very good».

Bleiker
Bleiker
Bleiker
Bleiker
Bleiker
Bleiker

Prosjektinformasjon

Byggherre: Viken Fylkeskommune

Totalentreprenør: JI Bygg AS

LARK: Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA)

Utførende: Oliva Park

År: 2022

Koi fargekolleksjon

Les mer om de fire fargene Sand, Trøffel, Rød Terrakotta og Blek Terrakotta, utviklet i samarbeid med Dagny Thurmann-Moe fra Koi Fargestudio

Les mer