Til hovedinnhold

Industriområdet på Hanekleiva Næringsområde er på 450 dekar. Her tilrettelegges det for store logistikk- og transportbedrifter som Asko Oslofjords nye sentrallager og annen næringsvirksomhet.

Muren Vestfold-entreprenøren Kjeldaas AS satt opp er 130 meter lang og 8 meter på det høyeste.

Prosjektinformasjon

Entreprenør: Kjeldaas AS

Les mer om prosjektet

Produkter levert: