Til hovedinnhold

Et stort problem i byer er overvann, som igjen leder til ødeleggelser på infrastruktur og bygninger. Disse stadig mer merkbare klimaendringene krever nye løsninger og produkter.

Flyt (2)

Asak FLYT® består av tre heller som gir ulike permeabilitet avhengig av hvordan man setter de sammen og kombinasjonene av disse. Det er mellomrommet mellom hellene som gjør systemet funksjonelt, kombinert med det drenerende underlaget. Ved å legge graderinger i dekket får man også et visuelt spennende utrykk som samtidig ivaretar funksjonaliteten.

Finn mer teknisk informasjon her

Innovasjon

Økt nedbør og begrenset kapasitet i avløpssystemene våre har ført til en økt etterspørsel etter innovative overvannsløsninger beregnet for urbane miljøer. Asak FLYT® er et nytt permeabelt (drenerende) konsept, utviklet i samarbeid med Snøhetta, for å møte dagens og fremtidige overvannsutfordringer.

Verktøy for overvannshåndtering

Permeable overflater et av verktøyene for å håndtere overvannet lokalt. Det er en naturbasert overvannshåndtering på linje med grønne tak, regnbed, åpne bekker og lignende løsninger for å håndtere større vannmengder, skybrudd og oversvømmelser.

Flyt-kolleksjonen består av tre sekskantede steiner som kan kombineres for å skape sømløse overganger når man designer utendørs dekker. Det fleksible systemet gir landskapsarkitekter et verktøy for naturbasert overvannshåndtering der hvor det er behov for faste dekker.

Asak FLYT

Fleksibel design

Låseknastene og avstanden mellom hver stein gjør at Asak FLYT® kolleksjonen skiller seg fra eksisterende belegningssystemer. Asak FLYT® gir mulighet for flytende overganger og en gradering av permeabilitet i dekket fra 10% åpning helt opp til 28 prosent per kvadratmeter.

Systemet er et nytt fleksibelt designverktøy for å programmere uterom uten å gå på akkord med krav til funksjonalitet for å sikre en mer bærekraftig tilnærming i fremtiden. Med denne løsningen har vi skapt et system som gir arkitekter og entreprenører mulighet til å leke med det visuelle uttrykket og samtidig håndtere det økende problemet med overvann.